Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land blijven wij er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update 19 november

Het aantal coronabesmettingen in Nederland daalt. Dat is goed nieuws, maar we zijn er nog niet. Om elkaar te blijven beschermen, gelden per 19 november weer de maatregelen uit de gedeeltelijke lockdown.

Humanitas DMH blijft de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. Op deze pagina vind je de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en afspraken houdt en daar spreken wij elkaar ook op aan.

Videoboodschap bestuurder Frank van der Linden
In een persoonlijke videoboodschap voor onze cliënten en verwanten vertelt onze bestuurder hoe we samen door deze moeilijke periode heen zullen komen. Video>>

Basisregels

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • 1,5 meter afstand van anderen
 • drukke plekken vermijden
 • zoveel mogelijk buiten de spits reizen
 • kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis en overleggen digitaal
 • bij klachten thuis blijven en laten testen

Bezoekregeling, dagbesteding en vervoer

De versoepelingen die 1 juli in gingen voor bezoek op woonlocaties, dagbesteding/werken en vervoer zijn 29 september weer iets aangepast. Voor ieder huishouden geldt dat er max. 3 personen op bezoek mogen komen. Hoe dat er per locatie en cliënt(groep) uit ziet, is en blijft maatwerk dat door de locatiemanager wordt vormgegeven in samenspraak met cliënten/verwanten. Wijzigingen in (regionale) maatregelen kunnen vragen om aanpassingen in dit beleid. Wilt u weten welke maatregelen er bijvoorbeeld gelden voor bezoek aan uw verwant? Neem dan contact op met de manager van de locatie.

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:
 • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) blijft de medewerker thuis en wordt direct een test aangevraagd via het landelijke (prioriteits)testbeleid.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Overleggen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we halen de banden aan met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus is het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. We hebben de regels van Humanitas DMH in begrijpelijke taal op een rij gezet. De website van Steffie legt uitgebreid in eenvoudige taal uit wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>> Laatste persconferentie in eenvoudige taal

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts