Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land blijven wij er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update 14 juni

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Gelukkig neemt de druk op de ziekenhuizen momenteel af. Het blijft belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt.

 • Vanaf 5 juni mag een huishouden maximaal 4 mensen per dag (exclusief begeleiding) ontvangen. Ga (en ontvang) maximaal 1 keer per dag (op) bezoek. Beperk het aantal verschillende contacten die in een week plaatsvinden. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.

Vaccineren
Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang. Klik hier voor meer informatie over vaccineren>>

Maatregelen
Humanitas DMH blijft de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. Op deze pagina vind je de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en afspraken houdt en daar spreken wij elkaar ook op aan.

Basisregels

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • 1,5 meter afstand van anderen
 • drukke plekken vermijden
 • zoveel mogelijk buiten de spits reizen
 • kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis en overleggen digitaal
 • bij klachten thuis blijven en laten testen

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:

 • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) blijft de medewerker thuis en wordt direct een test aangevraagd via het landelijke (prioriteits)testbeleid.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Overleggen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Bezoek en dagbesteding

Bezoek
Vanaf 5 juni mag een huishouden maximaal 4 mensen per dag (excl. begeleiding) ontvangen. Ga (en ontvang) maximaal 1 keer per dag (op) bezoek. Beperk het aantal verschillende contacten die in een week plaatsvinden. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand.

Versoepelingen in de langdurige zorg na vaccinatie
De minister heeft versoepelingen in de langdurige zorg aangekondigd die kunnen worden overwogen na vaccinatie van de bewoners (een vaccinatiegraad van minimaal 80%). Het gaat om een aantal heel concrete zaken, die altijd maatwerk betreffen en bij ons soms al tot de dagelijkse praktijk behoren.

Wij blijven oog houden voor maatwerk en het zorgvuldig omgaan met sociale contacten. De  locatiemanager geeft dit in samenspraak met cliënten en verwanten vorm. Wilt u weten welke actuele maatregelen er bijvoorbeeld gelden voor de locatie van uw verwant? Neem dan contact op met de manager van de locatie.

Dagbesteding

 • Houd er rekening mee dat dagbestedingsvoorzieningen van collega-aanbieders nog niet toegankelijk zijn voor onze cliënten.
 • Dagbestedingslocaties ontvangen alleen cliënten uit dezelfde woning, niet “vermengd” met andere woonlocaties of externe cliënten. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting.
 • Externe cliënten en/of cliënten die bij andere zorgorganisaties verblijven, waarvan verwanten of wettelijk vertegenwoordigers oordelen dat dagbesteding noodzakelijk is, ontvangen op aparte locaties dagbesteding, dan wel op andere dagen dan cliënten van onze woonlocaties.
 • Dagbestedingslocaties ontvangen en vervoeren alleen cliënten uit dezelfde woning. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting. Nog steeds zullen cliënten regelmatig thuis zijn. Blijf binnen het team aandacht houden voor een dagprogramma.
 • Dagbestedingslocaties stemmen af welke ondersteuning zij kunnen bieden óp de woonlocaties, indien een dagbesteding (tijdelijk) gesloten is.​​​​​​​

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we staan in nauw contact met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus is het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. De website van Steffie legt uitgebreid in eenvoudige taal uit wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>> Laatste persconferentie in eenvoudige taal

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts