Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land blijven wij er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update 17 januari

Afgelopen vrijdag 14 januari besloot het kabinet dat per 15 januari een aantal versoepelingen kunnen worden doorgevoerd en dat is goed nieuws. Als zorgorganisatie blijven we extra alert om het risico op een uitbraak te beperken en de basisregels goed blijven naleven. De gevolgen van een besmetting blijven risicovol voor onze kwetsbare cliënten en onze personele bezetting.

Maatregelen
Humanitas DMH blijft de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. Op deze pagina vind je de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en afspraken houdt. En daar spreken wij elkaar ook op aan.

Basisregels

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • goed ventileren
 • het advies om afstand tot elkaar te houden
 • mondneusmaskers dragen binnen de 1,5 meter in alle werksituaties, dus ook op kantoren en alle situaties rondom onze dienstverlening. Daarbij komt het dringende advies ook een mondkapje buiten de 1,5 meter te dragen, zowel op locaties als kantoren – in ieder geval daar waar het druk is. Ook in de buitenlucht.
 • kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis en overleggen digitaal
 • bij klachten thuis blijven en laten testen

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:

 • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) blijft de medewerker thuis en wordt direct een test aangevraagd via het landelijke (prioriteits)testbeleid.
 • Ambulante medewerkers spreken per cliënt af vanuit het meer ogen principe (de driehoek) of fysiek contact nodig is en welke begeleiding digitaal kan. Zij bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt (en/of huisgenoot) klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Overleggen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Bezoek en dagbesteding

Bezoek
Er geldt een bezoekbeperking op onze woonlocaties. Bezoek voor cliënten is begrensd tot maximaal 4 personen en dat 1 keer per dag. Onze woonlocaties hebben samen met de cliënten en de lokale cliëntenraden afspraken gemaakt hoe zij dit verantwoord kunnen organiseren. Dat blijft altijd maatwerk. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met de manager van de locatie van uw verwant.

Dagbesteding
Voor dagbesteding (en vervoer) geldt dat we extra goed kijken naar de samenstelling van de bubbels: wij houden zoveel mogelijk de vaste groepen bij elkaar, blijven alert op het afstand houden tot elkaar en het dragen van mondkapjes. De aanpassingen in onze dagbestedingsgroepen blijven lokaal maatwerk en een zorgvuldige afweging is dus nodig.

 • Houd er rekening mee dat dagbestedingsvoorzieningen van collega-aanbieders niet toegankelijk kunnen zijn voor onze cliënten.
 • Dagbestedingslocaties kunnen cliënten uit dezelfde woning ontvangen, niet “vermengd” met andere woonlocaties of externe cliënten, de zgn. bubbels. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting. Deze bubbels kunnen inmiddels ook verkleind zijn. Dit is per locatie en per groep maatwerk.
 • Externe cliënten en/of cliënten die bij andere zorgorganisaties verblijven, waarvan verwanten of wettelijk vertegenwoordigers oordelen dat dagbesteding noodzakelijk is, kunnen nog steeds op aparte locaties dagbesteding ontvangen, dan wel op andere dagen dan cliënten van onze woonlocaties.
 • Dagbestedingslocaties ontvangen en vervoeren alleen cliënten uit dezelfde woning. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting.
 • Cliënten zullen regelmatig thuis zijn. Blijf binnen het team aandacht houden voor een dagprogramma.
 • Dagbestedingslocaties stemmen af welke ondersteuning zij kunnen bieden óp de woonlocaties, indien een dagbesteding (tijdelijk) gesloten is.​​​​​​​

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we staan in nauw contact met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus blijft het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. De website van Steffie legt uitgebreid in eenvoudige taal uit wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>> Laatste persconferentie in eenvoudige taal

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts