Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

De impact van het coronavirus op onze samenleving en de gehandicaptenzorg is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land blijven wij er alles aan doen om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update 24 maart

Het aantal coronabesmettingen in Nederland blijft te hoog. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. Alle maatregelen worden verlengd tot en met 20 april, ook de avondklok, waarvoor geldt dat deze vanaf 31 maart in gaat om 22.00 uur in plaats van 21.00 uur.

De belangrijkste maatregelen blijven:

 • Bezoekbeperking tot maximaal 1 persoon per huishouden, per dag (excl. begeleiding). Dit geldt tot en met 20 april.
 • De avondklok per 31 maart van 22.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijft van kracht tot en met 20 april.

Vaccineren
Het vaccineren tegen het coronavirus is in volle gang. Klik hier voor meer informatie over vaccineren>>

Maatregelen
Humanitas DMH blijft de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD volgen. Wij nemen ook de adviezen van de VGN hierin mee. Op deze pagina vind je de maatregelen die op dit moment van kracht zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en afspraken houdt en daar spreken wij elkaar ook op aan.

Videoboodschap bestuurder: Nederland op slot
Bekijk hier de videoboodschap van bestuurder Frank van der Linden voor onze cliënten.

Basisregels

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • papieren zakdoekjes gebruiken
 • geen handen schudden
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • 1,5 meter afstand van anderen
 • drukke plekken vermijden
 • zoveel mogelijk buiten de spits reizen
 • kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis en overleggen digitaal
 • bij klachten thuis blijven en laten testen

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:

 • Bij klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) blijft de medewerker thuis en wordt direct een test aangevraagd via het landelijke (prioriteits)testbeleid.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Overleggen en bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Bezoek, logeren en dagbesteding

Bezoek en logeren

Voor ieder huishouden geldt dat er maximaal 1 persoon (excl. begeleiding) per dag op bezoek mag komen. Hoe dat er per locatie en cliënt(groep) uit ziet, is en blijft maatwerk dat door de locatiemanager wordt vormgegeven in samenspraak met cliënten/verwanten. Hoewel we oog willen blijven houden voor maatwerk, moeten we het aantal sociale contacten de komende periode zoveel mogelijk beperken, zowel in frequentie als in aantal huishoudens. Wilt u weten welke maatregelen er bijvoorbeeld gelden voor bezoek aan uw verwant? Neem dan contact op met de manager van de locatie.

Op bezoek gaan of logeren bij anderen buiten Humanitas DMH wordt afgeraden. We snappen dat er soms situaties zijn dat het niet anders kan. Belangrijk is dat de cliënt, verwanten, persoonlijk begeleider, teammanager en gedragswetenschapper dan samen de risico’s afwegen.

Dagbesteding

 • Houd er rekening mee dat dagbestedingsvoorzieningen van collega-aanbieders hun deuren zullen sluiten, waardoor cliënten weer thuis zullen zijn. Bespreek dat binnen het team en maak afspraken over een dagprogramma.
 • Dagbestedingslocaties ontvangen alleen cliënten uit dezelfde woning, niet “vermengd” met andere woonlocaties of externe cliënten. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting.
 • Externe cliënten en/of cliënten die bij andere zorgorganisaties verblijven, waarvan verwanten of wettelijk vertegenwoordigers oordelen dat dagbesteding noodzakelijk is, ontvangen op aparte locaties dagbesteding, dan wel op andere dagen dan cliënten van onze woonlocaties.
 • Dagbestedingslocaties ontvangen en vervoeren alleen cliënten uit dezelfde woning. Zo verlagen we de kans op kruisbesmetting.
 • Meer cliënten zullen soms thuis zijn. Maak binnen het team afspraken over een dagprogramma.
 • Dagbestedingslocaties stemmen af welke ondersteuning zij kunnen bieden óp de woonlocaties, indien een dagbesteding (tijdelijk) gesloten is.​​​​​​​

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we staan in nauw contact met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus is het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. De website van Steffie legt uitgebreid in eenvoudige taal uit wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>> Laatste persconferentie in eenvoudige taal

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts