'Mijn cliënt heeft problemen met zijn huurbaas. Wat kunnen jullie voor hem betekenen?'

Voor wie is JobRun?

JobRun begeleidt mensen met een licht verstandelijke beperking die door problemen op meer dan twee leefgebieden een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Hun beperking, die voor buitenstaanders vaak onzichtbaar is, maakt dat ze in reguliere programma’s niet mee kunnen komen. Daarnaast hebben ze door gebrek aan succeservaringen een lage intrinsieke motivatie. JobRun begeleidt deze mensen naar passende arbeid die aansluit bij hun mogelijkheden.

JobRun biedt

  • een perspectief voor kwetsbare mensen
  • beperking van overlast in gemeenten waardoor maatschappelijke kosten dalen
  • een passende werkplek voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Meer informatie voor verwijzers vindt u hier in onze beknopte folder.