Maatregelen Coronavirus Dagbesteding

Alle dagbestedingslocaties van Humanitas DMH sluiten per maandag 16 maart tot en met 28 april

We hebben, net als ieder ander, de opdracht ervoor te zorgen dat het Coronavirus zich via sociale contacten zo min mogelijk verspreidt. Als zorgorganisatie hebben wij ook de verantwoordelijkheid om de vitale processen in de zorg voort te zetten. Inwoners van Nederland wordt gevraagd thuis te werken en openbaar vervoer bij kwetsbaarheid te vermijden. De groepsreizen naar- en de deelname aan dagbesteding leidt tot meer sociaal contact en daarmee een grotere kans op besmettingen. Een deel van onze cliënten loopt bovendien extra gevaar voor de gezondheid vanwege hun lichamelijke conditie. We willen daarom de besmettingskans zoveel mogelijk verkleinen en ervoor zorgen dat we minder gelijktijdige besmettingen krijgen.

Dat betekent dat wij alle cliënten die naar dagbesteding gaan, vragen om thuis te blijven en een eigen oplossing te vinden: bij familie of de woning van Humanitas DMH of collega-instelling.

Voor cliënten die op een verblijfslocatie van Humanitas DMH wonen geldt:

  • Dat wij de ontmoetingsplaatsen van onze cliënten zoveel mogelijk binnen dezelfde woongroep organiseren.
  • Dat wij een dagbestedingslocatie kleinschalig kunnen inzetten, als dat om inhoudelijke redenen noodzakelijk of beter is.
  • Dat we erop letten dat woongroepen zoveel mogelijk bij elkaar worden gehouden.

Voor onze cliënten die niet op een woonlocatie van Humanitas DMH wonen en voor cliënten van andere zorginstellingen geldt:
We willen reisbewegingen en groepsmixen van cliënten afkomstig van andere locaties zoveel mogelijk voorkomen. Voor cliënten van andere verblijfslocaties vragen we of daginvulling op de eigen locatie georganiseerd kan worden. Voor cliënten van Humanitas DMH die zelfstandig of bij de ouders wonen, kijken we goed naar wat dit besluit voor hen betekent.

Wij doen er alles aan om de daginvulling voor onze cliënten zo te organiseren, dat zij zoveel mogelijk binnen hun eigen woongroep blijven. We zijn alert op die cliënten bij wie de daginvulling en structuur in het gedrang kan komen. Dat doen we door op een creatieve en inventieve manier te zoeken naar passende oplossingen die aansluiten bij de specifieke situatie. Ook zetten we waar nodig onze eigen dagbestedingsbegeleiders in op onze woonlocaties. En daar waar het kan, continueren we kleinschalig een vaste woongroep op een dagbestedingslocatie. Zo voorkomen we dat cliënten gestressd raken of in een isolement terecht komen.

Vragen of mee informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze maatregelen of wilt u overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

Terug naar pagina Coronavirus