Ouderinitiatieven

Dezelfde zorg en aandacht als thuis

De hedendaagse zorg voor kinderen met een beperking verandert. Ouders willen betrokken blijven bij de zorg voor hun kind. Ook wanneer de zorg thuis te zwaar wordt en het kind op zichzelf gaat wonen. Hun kind verdient de aandacht die het thuis gewend is. Vaak willen ouders met elkaar een gezamenlijke wooneenheid creëren, want zij hebben in ieder geval een ding gemeenschappelijk, namelijk: mijn kind is verstandelijk beperkt. Hierdoor weten zij als geen ander hoe ze ermee om moeten gaan. Er komt veel kijken bij het opzetten van ouderinitiatieven. Het vraagt veel van ouders. Daarom ondersteunen wij hen graag. Dat kunnen wij bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Bemiddelen of regelen van huisvesting.
  • Meedenken over passende financiering.
  • Meedenken over de ondersteuning die nodig is voor de bewoners.
  • Voorstellen doen op welke wijze ouders zich kunnen verenigen.
  • Helpen met het ontwikkelen van een visie op het ouderinitiatief.
  • Nadenken met de ouders over het betrekken van een zorgaanbieder dan wel aanstellen van personeel op zzp basis.
  • Inventarisatie van verantwoordingseisen en de organisatie daarvan.

Cliënten en verwanten zijn onze partners

Voor ons zijn cliënten en familie onze partner. We willen in gesprek met de familie en cliënten tot ondersteuning op maat komen, zodat de bewoners fijn kunnen leven en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Op deze manier ontstaan dan ouderinitiatieven. 

Wanneer we besluiten om op ouderinitiatief een wooneenheid gaan creëren, stellen we met elkaar gemeenschappelijke doelen en maken we gezamenlijke keuzes uit middelen en mogelijkheden.

Ouders praten mee

Mijn man – één van de oprichters – zei over dit project: Wonen is simpel, zorg is cruciaal. Dat vind ik nog steeds mooi gezegd. Indertijd kozen wij voor Humanitas DMH omdat zij ouders ook echt een rol geven in het overleg over de zorg. Een voorbeeld: Sommige cliënten willen niet mee doen met het tuinonderhoud of ander corvee. Ik vind dat dat er gewoon bij hoort, want Oase7 is een gezamenlijk project. Wat mij betreft zouden begeleiders best wat mogen aandringen bij bewoners om mee te doen. Maar Humanitas DMH vindt dat cliënten zelf dat soort beslissingen moeten nemen. Om over dit soort keuzes door te praten, organiseren ze binnenkort een dag met alle ouders. Dat vind ik erg prettig.’

Marijke
Moeder van bewoner ouderinitiatief Oase7

In een ouderinitiatief wonen

Naast eigen woonvoorzieningen heeft Humanitas DMH een aantal ouderinitiatieven. Dit zijn woonlocaties die zijn opgericht door de ouders van bewoners. Zij vormen het bestuur van de locatie. Er is een nauwe samenwerking tussen hen en Humanitas DMH. Deze samenwerking past ons als een jas, omdat wij de betrokkenheid van ouders en verwanten altijd belangrijk vinden.

Wij hebben op dit moment vier woonlocaties waar op ouderinitiatief wonen is ontstaan. Dat zijn:

De Rederijker – ‘s-Gravezande
Oase 7 – Assen

Contact

Voor meer informatie over ouderinitiatieven kunt u contact opnemen met ons Centraal Cliëntservice bureau. Zij kunnen u meer te vertellen over onze dienstverlening en u in contact brengen met de juiste contactpersonen.

Aanmeldformulier Contact