Cliëntenraden

Centrale cliëntenraad Humanitas DMHHumanitas DMH vindt de mening van cliënten belangrijk. Daarom is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR bestaat uit cliënten en verwanten van verschillende locaties in het hele land. Zij weten wat er leeft onder cliënten van Humanitas DMH. De CCR wordt ondersteund door een onafhankelijk cliëntondersteuner van het LSR. De contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners vindt u hier. De CCR overlegt geregeld met de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld voeding, brandveiligheid, de begroting en het cliëntendossier.

De CCR organiseert elk jaar een congres voor de leden van de lokale raden. Afgelopen jaar was het thema ‘eigen regie’. Het leverde boeiende gesprekken op over welke keuzes cliënten in de praktijk van alledag wel of niet kunnen maken.

Meer over het werk van de CCR is na te lezen in het jaarverslag 2017 en in hetCCR congres verslag van het congres ‘Wereldklasse’.

Lokale cliëntenraad

Humanitas DMH heeft 45 lokale cliëntenraden of bewonersoverleggen. In een lokale cliëntenraad zitten cliënten van de eigen locatie. De raden krijgen ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner van het LSR. De contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners vindt u hier. De cliënten praten over zaken binnen hun locatie en geven advies over veranderingen of verbeteringen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de locatie, sollicitaties van nieuwe medewerkers en de huisregels.

In alle cliëntenraden zitten cliënten. Er zijn ook raden waar ouders en verwanten van cliënten meedoen. Soms vergaderen zij apart, soms samen. Van de lokale raden zit een aantal cliënten ook in de Centrale Cliëntenraad.

Video over de werkzaamheden van de CCR