Praat gewoon

Praat gewoon

Gebeurt het jou ook dat mensen in een gesprek ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen? Of heb jij soms het gevoel dat je tegen een muur praat? 20% van de Nederlanders heeft een laag IQ (lager dan 85) of op een of andere wijze te maken met psychische problemen. De helft van die groep heeft moeite de maatschappij te begrijpen en komt hierdoor regelmatig in de problemen op het gebied van werk, onderwijs, wonen, inkomen of justitie.

Training

Is die groep binnen jouw klantengroep ook aanwezig? Dan zijn jouw gesprekken met hen waarschijnlijk erg belangrijk en is het dus essentieel dat jij niet alleen zegt wat er gezegd moet worden, maar dat je écht contact maakt. Want zonder contact komt de boodschap niet over.

Humanitas DMH werkt dagelijks met deze groep mensen. Het is onze taak hen te helpen in onze complexe maatschappij. Vaak zijn wij aanwezig bij belangrijke gesprekken met de gemeente, woningcorporatie, huisarts, werkgever of een andere professional. Dat zou niet nodig moeten zijn. Deze jarenlange praktijkervaring zetten wij in om professionals te helpen echt contact te maken. Echt contact is de basis voor een goed gesprek. Goed contact maken is voor deze doelgroep niet altijd gemakkelijk. Het vraagt een scherp oog en oor om de gesprekspartner echt te zien en te horen.

Programma
Nadat we een aantal praktische handvatten en do’s en don’ts in gespreksvoering met deze doelgroep hebben doorgenomen, gaan we praktisch aan de slag. We bereiden een gesprek voor en oefenen dat met een ervaren professional. Met de feedback die je daarop krijgt ga je vervolgens in de praktijk aan de slag. In het tweede dagdeel verzamelen we de opgedane ervaring en oefenen we opnieuw, maar dan specifiek op de situatie die jij onder de knie wil krijgen.

In verband met de huidige coronamaatregelen bieden wij onze trainingen ook volledig online aan.

Resultaat
Na deze training weet je wat te doen om contact te maken met mensen met moeilijk te begrijpen gedrag en het gesprek effectief te voeren. Je hebt hiervoor niet alleen kennis, maar beslist ook gespreksvaardigheden opgedaan.

Informatie aanvragen
De training heeft me nieuwe mogelijkheden gegeven om het gesprek aan te gaan. Er zijn zoveel meer mogelijkheden om een antwoord te krijgen, dan alleen het stellen van een vraag!

Marloes
Deelnemer training 'Praat gewoon!'