Schrijf gewoon

Schrijf gewoon

Wilt u dat uw boodschap overkomt? Voor iedereen waarmee u te maken hebt? Dat is best moeilijk. Uw brief of webtekst moet duidelijk zijn voor iedereen in uw doelgroep. Dus ook voor de burger, bewoner, leerling of medewerker die laaggeletterd is. Hoe zal hij de tekst ervaren? Pakt hij het op zoals u verwacht?

Training

Steeds meer organisaties streven ernaar teksten te schrijven op taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands en wordt door ongeveer 80% van de bevolking begrepen. Maar taalniveau B1 is dus voor 20% van de bevolking nog steeds te hoog gegrepen. Dat zijn in Nederland meer dan 3 miljoen mensen! Ter vergelijking: Het Nederlands inburgeringsexamen vormt voor immigranten een forse drempel. En daarmee bereikt de immigrant toch nog slechts het lagere niveau A2.

Mijn cliënt moest onlangs een dienstverleningsovereenkomst ondertekenen. Hoe zij reageerde? Ik lees dit soort dingen niet, ik wil het ook niet lezen. Ik begrijp het toch niet en ik geloof het allemaal wel…

Joanne Folkersma
Trajectcoördinator

Dienstverlening
Humanitas DMH heeft jarenlange ervaring met de begeleiding van mensen met een LVB en/of psychiatrische problematiek bij hun functioneren in de maatschappij. Dat gaat vaak ook over het contact, webformulieren en brieven van de overheid, woningcorporaties, schuldeisers, werkgevers, zorgorganisaties en andere partijen. Wij zetten eigen ervaringsdeskundigen in (opgeleide cliënten van Humanitas DMH) bij het doornemen en verbeteren van (concept) brieven en teksten bedoeld voor (ook) deze doelgroep. De vorm van onze dienstverlening is maatwerk. We adviseren u over uw teksten, websites en processen. Ook kunnen we u trainen in het gebruik van de juiste teksten, maar ook de goede vormgeving daarbij.

In verband met de huidige coronamaatregelen bieden wij onze trainingen ook volledig online aan.

Resultaat
Met Schrijf Gewoon! bereikt u al uw burgers, klanten of huurders. Gewoon, door eerlijke communicatie op het juiste niveau.