Activiteiten Eenvoudige stad

Onze samenleving wordt steeds complexer. Wij zien een groeiende groep kwetsbare mensen die hun weg niet meer kunnen vinden in onze maatschappij. Ze haken af en raken zo nog verder achterop. Daarom biedt de Eenvoudige stad projecten, advies, trainingen en workshops voor wie in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problematiek.

Bent u werkzaam in het sociaal domein, de schuldhulpverlening, het onderwijs, bij een woningcorporatie, justitie, politie of in bijvoorbeeld het bedrijfsleven? Wij delen onze kennis en inzichten zodat u deze doelgroep en de problematiek sneller herkent en beter begrijpt. Zo draagt u met uw dienstverlening bij aan een toegankelijke en inclusieve maatschappij!

Online trainingen

In verband met de huidige coronamaatregelen bieden wij onze trainingen ook volledig online aan.

Contact