Trainingen Eenvoudige stad

Onze samenleving wordt steeds complexer. Wij zien een groeiende groep kwetsbare mensen die hun weg niet meer kunnen vinden in onze maatschappij. Ze haken af en raken zo nog verder achterop. Daarom biedt de Eenvoudige stad trainingen voor wie in zijn of haar dagelijkse praktijk te maken heeft met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problematiek.

Bent u werkzaam in het sociaal domein, de schuldhulpverlening, het onderwijs, bij een woningcorporatie, justitie, politie of in bijvoorbeeld het bedrijfsleven? Wij delen onze kennis en inzichten zodat u deze doelgroep en de problematiek sneller herkent en beter begrijpt. Zo draagt u met uw dienstverlening bij aan een toegankelijke en inclusieve maatschappij!

De kracht van de straat
Workshop, 1 dagdeel

De straat 
Een bron van slechte invloeden. De plaats waar jongeren het slechte pad op gaan en geworven worden door criminele bendes. De plek van de hangjongeren, de treitervloggers en de drugsrunners. Een en al ellende. De jongerenwerker en de wijkagent doen hun best en proberen er nog wat van te maken, maar het is een verloren zaak…

De wijk
De plaats waar de bewoners samen wonen. Waar ze er samen verantwoordelijk voor zijn dat de wijk een fijne plaats is. Waar mensen op elkaar letten en elkaar helpen. De plaats van de buurvrouw, de kinderen en de school. Een en al gezamenlijkheid. De jongerenwerker en de wijkagent zijn een verbindende schakel in de wijk en stimuleren iedereen, maar eigenlijk loopt het vanzelf…

Gek toch? Dat we zulke verschillende en stereotype beelden hebben bij de straat en de wijk? De straat en de wijk: dat is toch hetzelfde? De straat én de wijk zijn niet in een paar woorden samen te vatten. De straat heeft een grote sociale kracht, zowel positief als negatief. In deze workshop ga je de kracht van de straat ervaren. We laten je voelen hoe de straat jou beïnvloedt, hoe het aan je trekt. Maar ook: hoe jij de straat kan beïnvloeden en het jou je bestemming laat vinden.

Programma
De workshop duurt drie uur en zit vol muziek, film, mooie verhalen en interactiviteit.

Resultaat
De workshop De kracht van de straat geeft u een inkijkje in de straatcultuur en de effecten die dat heeft op echte mensen. Mogelijk geeft het u zelfs een paar handvatten om in gesprek te gaan en te zien wat u de straat te bieden heeft.

De LVB Xperience

Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat ze van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH ervaren deelnemers een dagdeel lang de wereld van LVB’ers. En dat is best confronterend. >>Meer informatie

Contact maken in gesprekken
Training, 2 dagdelen

Gebeurt het u ook dat mensen in een gesprek ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen? Of heeft u soms het gevoel dat u tegen een muur praat? 20% van de Nederlanders heeft een laag IQ (lager dan 85) of op een of andere wijze te maken heeft met psychische vraagstukken. De helft van die groep heeft moeite de maatschappij te begrijpen en komt hierdoor regelmatig in de problemen op het gebied van werk, wonen, inkomen of justitie. Wat denkt u: is die groep binnen uw klantengroep ook aanwezig? Dan zijn uw gesprekken met hen waarschijnlijk erg belangrijk en is het dus essentieel dat u niet alleen zegt wat er gezegd moet worden, maar dat u écht contact maakt. Want zonder contact komt de boodschap niet over.

Humanitas DMH werkt dagelijks met deze doelgroep. Het is onze taak hen te helpen in onze complexe maatschappij. Vaak zijn wij aanwezig bij belangrijke gesprekken met de gemeente, woningcorporatie, huisarts, werkgever of een andere professional. Deze jarenlange praktijkervaring zetten wij in om professionals te helpen echt contact te maken. Echt contact is de basis voor een goed gesprek. Goed contact maken is voor deze doelgroep niet altijd gemakkelijk. Het vraagt een scherp oog en oor om de gesprekspartner echt te zien en te horen..

Programma
Nadat we een aantal praktische handvatten en do’s en don’ts in gespreksvoering met deze doelgroep hebben doorgenomen, gaan we praktisch aan de slag. We bereiden een gesprek voor en oefenen dat met een ervaren professional van Humanitas DMH. Met de feedback die je daarop krijgt gaat u vervolgens in de praktijk aan de slag. In het tweede dagdeel verzamelen we de opgedane ervaring en oefenen we opnieuw, maar dan specifiek op de situatie die u onder de knie wilt krijgen.

Resultaat
Na deze training weet u wat te doen om contact te maken met de doelgroep en het gesprek effectief te voeren. U heeft hiervoor niet alleen kennis, maar beslist ook gespreksvaardigheden opgedaan.

Teksten echt eenvoudiger door ervaringsdeskundigen

Werkt u voor de overheid of een maatschappelijke organisatie en wilt u uw boodschap eenvoudig maken? Dat is best moeilijk. Uw brief of webtekst moet duidelijk zijn voor iedereen in uw doelgroep. Dus ook voor de burger die laaggeletterd is. Hoe zal hij de tekst ervaren? Pakt hij het op zoals u verwacht?

Steeds meer organisaties streven ernaar teksten te schrijven op taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands en wordt door ongeveer 80% van de bevolking begrepen. Maar taalniveau B1 is voor 20% van de bevolking nog steeds te hoog gegrepen. Zo heeft iemand die het inburgeringsexamen heeft gedaan taalbeheersing op het lagere niveau A2.

Dienstverlening
Humanitas DMH heeft jarenlange ervaring met de begeleiding van mensen met een LVB en/of psychiatrische problematiek bij hun functioneren in de maatschappij. Dat gaat vaak ook over het contact, webformulieren en brieven van de overheid, woningcorporaties, schuldeisers, werkgevers, zorgorganisaties en andere partijen. Humanitas DMH zet eigen ervaringsdeskundigen in (opgeleide cliënten van Humanitas DMH) bij het doornemen en verbeteren van (concept) brieven en teksten bedoeld voor (ook) deze doelgroep.

Resultaat
De opdrachtgever ontvangt de suggesties en verbeteringen in één samenhangende reactie. Daarmee kan de opdrachtgever de teksten zodanig aanpassen dat de informatie aansluit bij de laaggeletterde doelgroep. De boodschap wordt hierdoor veel effectiever en kan aansluiten bij het gewenste taalniveau B1 of eventueel A2.

Neem contact op met een van onze adviseurs

Wilt u meer weten over onze trainingen? Of wilt u bijdragen aan deze maatschappelijke opdracht en met ons in gesprek om samen vorm te geven aan de Eenvoudige stad?
Neem dan contact op met Steffie Coumans: T 06 – 25 76 67 60, E steffie.coumans@humanitas-dmh.nl of Eric Walraven: T 06 – 40 24 00 43, E eric.walraven@humanitas-dmh.nl.