Werken bij Humanitas DMH

De manier waarop Humanitas DMH haar missie en visie realiseert en de dienstverlening vormgeeft, is gebaseerd op humanistische kernwaarden. Dit vinden wij essentieel voor onze organisatie. Niet alleen om een goed leven voor cliënten te realiseren, maar ook om een goede werkgever te zijn voor medewerkers. Door te werken vanuit deze kernwaarden onderscheidt Humanitas DMH zich positief in de samenleving, als een humanistische zorgorganisatie die dienstverlening biedt aan mensen met een hulpvraag.

Humanitas DMH kernwaarden

  • Regie op eigen leven
  • Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen
  • Gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving

Zo werken wij

Naast de kwaliteit van onze dienstverlening is vooral de kwaliteit van onze medewerkers belangrijk. Wij trekken bijzondere mensen aan om onze organisatie verder te ontwikkelen, gebaseerd op onze unieke bedrijfscultuur. Door ons gedrag te richten op onze kernwaarden maken we het verschil. We zijn duidelijk over hoe we met elkaar omgaan, zodat we een professionele, plezierige, respectvolle en veilige omgeving voor iedereen creëren. Gedragscode voor medewerkers

Humanitas DMH scoort boven het landelijk gemiddelde op medewerkerstevredenheid in de branche in de gehandicaptenzorg en heeft daarom het Beste Werkgevers keurmerk 2017-2018 ontvangen.