Diagnostiek Team

Wie kunnen bij ons terecht? Gemeenten, wijkteams, verwijzers, collega- instellingen, familie en verwanten van cliënten en cliënten zelf. Diagnostiek is mogelijk bij alle ontwikkelingsleeftijden.

Werkwijze

Wij gebruiken onze ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking om medewerking van de cliënt te krijgen. We vinden het belangrijk dat de cliënt de resultaten zo goed mogelijk begrijpt. Daarom passen wij taalgebruik in woord en geschrift aan aan het niveau van de cliënt.

Onderzoek is altijd meer dan een intelligentietest alleen, de cliënt mag/moet minimaal op zijn gemak gesteld worden;
Onze onderzoekers kijken altijd naar de cliënt als mens en brengen zich daarvoor op de hoogte van belangrijke zaken voor de cliënt (eigen verhaal, dossier, informatie ouders/begeleiders);
Advies is handelingsgericht en geeft handvatten voor behandeling en begeleiding, mate van ondersteuning, risico’s voor cliënt en/of omgeving, criteria voor woon-/werkomgeving;
Lees in het kroegverhaal van het Diagnostiek team hoe wij te werk kunnen gaan.

Tarieven

Voor cliënten met een ZorgZwaartePakket zijn er vaak mogelijkheden voor financiering vanuit deze ZZP.
Het Diagnostiek Team onderzoekt de mogelijkheden voor financiering via de Zorgverzekeringswet. In dat geval moet u een verwijzing hebben van uw huisarts en betaalt uw zorgverzekering het onderzoek.

Contact

Voor meer informatie of aanmelden, neemt u contact op met het Diagnostiek Team.
Email: humanitas.diagnostiek.team@humanitas-dmh.nl.
Telefoonnummer: 06 – 10073616