Forensische Zorg

Zorg, begeleiding en training

Humanitas Forensische Zorg helpt mensen met een licht verstandelijke forensische_zorgbeperking die met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. De medewerkers van Humanitas Forensische Zorg werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Een positieve benadering zorgt ervoor dat mensen zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in het oude gedrag. Cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen. Dit resulteert in toenemende maatschappelijke veiligheid en minder kosten voor onder meer politie en justitie.

Locatie

Humanitas DMH beschikt in Ter Apel over een locatie waar mensen die een delict hebben gepleegd kunnen wonen. Zij krijgen daar zorg, begeleiding en training, om te zorgen dat zij, als zij weer zelfstandig wonen, op het rechte pad blijven.