Homerun Forensische Zorg

Forensische Zorg

Mensen met LVB en/of een psychische stoornis zijn extra kwetsbaar en lopen meer kans om in aanraking te komen met politie en justitie. Ook is er een groter risico op recidive bij deze doelgroep. Voor de veiligheid van de samenleving en het voorkomen van recidive, is het belangrijk dat zij passende behandeling en begeleiding ontvangen. Deze gespecialiseerde zorg binnen het zgn. strafrechtelijk kader valt onder Forensische Zorg.

Homerun Forensische Zorg van Humanitas DMH

Als expert op het gebied van LVB en multiproblematiek begeleiden en behandelen wij mensen met een justitiële titel en (vermoeden van) LVB. Wij werken intensief samen met reclassering en andere hulpverleners. Samen met de cliënt, de reclasseringsmedewerker en andere betrokken instanties zetten wij een traject uit. Wanneer ook sprake is van agressieproblemen, bieden wij behandeling voor agressieregulatie. Een programma speciaal op maat gemaakt voor mensen met LVB. Onze cliënten krijgen na de beëindiging van het reclasseringstoezicht de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen bij Homerun van Humanitas DMH.

Onze werkwijze

Wij begeleiden onze cliënten in de eigen omgeving, ongeacht hun leef-, woon- of werksituatie. Doordat wij snel en al in een vroeg stadium (bijvoorbeeld in de PI) het traject kunnen opstarten, bouwen we aan een goede relatie en vertrouwensbasis met onze cliënten. Onze positieve benadering zorgt ervoor dat cliënten zich begeleidbaar opstellen en niet terugvallen in hun oude gedrag. Dat doen wij door naast de cliënt te staan, goed te luisteren en contact te maken over wat er echt aan de hand is. Onze gespecialiseerde en ervaren medewerkers maken gebruik van de verschillende diensten en specialisten van Humanitas DMH. Daarnaast werken we samen met een netwerk van gespecialiseerde partners en stemmen we de begeleiding af met het sociale netwerk van de cliënt.

Behandeling Agressie Regulatie op Maat LVB (ARopMaat-LVB)

ARopMaat-LVB is een behandeling voor volwassenen met LVB waarbij sprake is van (ernstige) agressieproblematiek en een matige tot hoge kans op recidive. De behandeling is gericht op het vergroten van de zelfregulatie van cliënten en sluit aan op de specifieke hulpvraag en het recidiverisico. Afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft, wordt het programma op maat samengesteld met verschillende optionele modules. Bijvoorbeeld de partner- of netwerkmodule. Verschillende probleemgebieden worden daarbij aangepakt. De behandelaar bezoekt de cliënt wekelijks of tweewekelijks thuis, op het werk of in de PI. Download hier ons leaflet van ARopMaat-LVB.

 

Flyer ARopMaat-LVB

Locaties en contact

Wij bieden Homerun Forensische Zorg aan in verschillende regio’s. Op onze locaties Vogelhof in Ter Apel en Stadwijck in Sappemeer bieden wij 24-uurs zorg. In de overige regio’s in Nederland bieden wij ambulante zorg. Kijk hier voor onze locaties. Neem voor de contactpersoon in uw regio contact op met ons Centraal Cliëntservice Bureau: T 030 – 600 51 70, E CCB@humanitas-dmh.nl.

Vroege herkenning

Homerun Forensische Zorg is een van de voorbeeldprojecten van Koers en kansen. Een programma waar justitie, zorg en gemeenten samen werken aan een vroege herkenning van (potentiële) delinquenten met LVB en betere begeleiding van deze doelgroep.