Homerun

Ondersteuning voor mensen met LVB en multiproblematiek

HomerunHomerun begeleidt en behandelt mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis en multiproblematiek.

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk om hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden. Zij kunnen niet meekomen op school of werk en zijn vatbaar voor manipulatie. Het onbegrip van de beperking maakt hen kwetsbaar. Vanuit haar humanistische kernwaarden helpt Humanitas DMH deze mensen, hoe moeilijk de startsituatie ook is.

Voor wie?

Vooral mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende meervoudige problematiek zijn gebaat bij de Homerun aanpak. Kenmerkend voor deze groep zijn problemen op het gebied van huisvesting, schulden, geweld, overlast, criminaliteit, verslaving en werk. Er wordt een trajectplan opgesteld samen met de Homerunner. Daarin staan 4 “honken” die de homerunners doorlopen. Na honk 4, slaan zij een Homerun en kunnen zelfstandiger verder leven.
Landelijk heeft Homerun uitstekende resultaten geboekt met LVB tienermoeders, zwerfjongeren en jongeren met een justitiële achtergrond.
Twee Homerunners vertellen hun verhaal:
Patrick
Fernon

Jeugdhulp

Steeds vaker blijken jongeren vanaf 16 jaar met een lichtverstandelijke beperking in problemen te komen. Zij wonen in instellingen of pleeggezinnen en krijgen maatschappelijke problemen. Ze krijgen schulden, komen in aanraking met verslaving en criminaliteit of loverboys en soms worden zij al op jonge leeftijd vader of moeder. Humanitas DMH helpt deze jongeren om problemen aan te pakken.

Humanitas DMH gaat naar de jongere toe en biedt ambulante zorg, ongeacht de woon- leef- en werksituatie. De doelstelling is de jongere in staat te stellen toekomstig verantwoordelijkheid voor, en regie op, het eigen leven te nemen. En daardoor zo zelfstandig mogelijk kan participeren aan de maatschappij. We hebben de ervaring dat er minder jongeren uit de begeleiding vallen bij de overgang van 18- naar 18+ wanneer wij de begeleiding bieden; dat komt omdat wij domein overstijgend werken en dus niet hoeven “los te laten” wanneer de jongere 18 wordt.