40 jaar Humanitas DMH

Dit jaar bestaan wij 40 jaar! En vieren we dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking al 40 jaar een plek in het hart van de samenleving vinden bij Humanitas DMH. Net als iedere andere 40-jarige hebben we in die jaren veel geleerd en meegemaakt. En we zijn in veel opzichten gegroeid. In aantallen – bijvoorbeeld van 36 cliënten in 1983 tot 3.000 nu - én in denken. Toch zijn we in de kern altijd hetzelfde gebleven: een gedreven organisatie die de mens centraal stelt. Deze humanistische grondslag is altijd de basis geweest. Of zoals we het nu zeggen: Bram, Aisha, Petra en Yamal voelen zich gelukkig en doen ertoe!

40 jaar Humanitas DMH

Feestelijke presentatie jubileummagazine

Op 31 oktober presenteerden we ons jubileummagazine in het teken van 40 jaar in het hart van de samenleving,. Het magazine staat boordevol verhalen, herinneringen en wensen voor de toekomst. Onze cliënten van het eerste uur ontvingen de eerste exemplaren vers van de pers en werden extra in het zonnetje gezet met een jubileumspeldje. Ben je ook benieuwd naar de verhalen en interviews in het magazine? Vraag dan een exemplaar op via: communicatie@humanitas-dmh.nl.

 

1983 - 2023

In 1983 begon Humanitas DMH als kleine pionierende lokale organisatie. Van begin af aan verspreid over het land. De locaties hadden toen al een specifiek en eigen karakter. De humanistische grondslag is echter altijd de basis geweest, net als de pioniersgedachte. We duiken dit jubileumjaar een paar keer in het verleden en zoeken elkaar op om stil te staan bij ons mooie werk en waar we trots op zijn.

Meer weten over de geschiedenis van Humanitas DMH? Bekijk onze brochure over het ontstaan van onze organisatie.

Brochure geschiedenis Humanitas DMH

40 jaar geleden

Humanitas DMH begon in een tijd dat men in de samenleving nog sprak over ‘zwakzinnigen’ en ‘geestelijk of verstandelijk gehandicapten’. Mensen met een verstandelijke beperking woonden destijds vaak in grote instellingen aan de buitenkant van de samenleving. Er kwamen weliswaar steeds meer gezinsvervangende tehuizen, maar de meeste hadden een christelijke grondslag. Sommige ouderinitiatieven zochten contact met Vereniging Humanitas voor de begeleiding van hun kinderen.

Met onze eerste twee locaties in Zutphen en Amersfoort boden we een alternatief. En niet langer afgezonderd maar in het hart van de samenleving. De ouderbesturen dachten samen met Humanitas na hoe hun zoon of dochter een zinvol leven kon leiden. Het vooropstellen van kernwaarden zoals eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid, was leidend en vernieuwend. Later noemden we dat kernachtig ‘Bram* voelt zich gelukkig en doet ertoe’. Iedereen had een eigen zit-slaapkamer. Met 12 m2 niet heel groot, maar in die begintijd wel bijzonder dat je naast de gemeenschappelijke ruimtes zoals sanitair, keuken en woonkamer ook een privéruimte had. Het past bij onze kernwaarden dat Bram een eigen plek heeft en kan kiezen voor gezelschap of niet.

Eigenzinnige aanpak

Onze eigenzinnige aanpak sloeg aan. Dat betekende niet alleen meerwoonlocaties, maar ook meer doelgroepen. Mensen met een ernstigemeervoudige beperking, maar bijvoorbeeld ook mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of autisme. De Dienstverlening aan Mensen met een Handicap breidde zich uit naar Mensen met een Hulpvraag (het huidige Humanitas DMH). Met ambulante ondersteuning, trajectbegeleiding aan jongvolwassenen met een LVB (Homerun), Forensische Zorg en Diagnostiek. Inmiddels erkennen we de kracht van onze ervaringsdeskundigen en vinden we kennisdeling belangrijk. Het is aan de gedrevenheid en lef van onze medewerkers te danken dat we steeds opnieuw vanuit de mens, op basis van gelijkwaardigheid een goede manier wisten te vinden om Bram volledig tot zijn recht te laten komen.

Wij staan al 40 jaar in het hart van de samenleving en daar zijn we trots op

Trots

We vieren dat we 40 jaar zijn geworden. We zijn trots op wat die kleine groep ouders vier decennia terug teweegbracht. Het steentje in het water dat mooie kringen blijft maken. Zodat we ook vandaag Bram nog steeds mogen helpen om zelf zíjn plek in het hart van de samenleving te vinden. Waardoor Bram zich gelukkiger voelt, ertoe doet en de samenleving mooier wordt.