HouVast methode: ondersteuning aan ouders met een verstandelijke beperking

Samenwerken aan een gelukkiger leven

Wanneer er in een gezin sprake is van één of twee ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB), zijn er vaak problemen op verschillende levensgebieden. Ook de opvoeding van de kinderen kan hierdoor problemen opleveren, en hiervoor is vaak geen passende hulp beschikbaar. Reguliere opvoedondersteuning sluit niet goed aan bij de behoeftes en mogelijkheden van deze gezinnen. De HouVast methodiek van het expertisecentrum van de William Schrikker Groep brengt daar verandering in, door opvoedondersteuning voor ouders met een verstandelijke beperking te bieden.

Neem contact op

HouVast: een begeleidingsmethodiek op maat

De HouVast methode is een vorm van intensieve gezinsbegeleiding op maat voor gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar. De methodiek gaat uit van duurzame en blijvende ondersteuning zo lang dat nodig is. Deze methode voor ouders met een verstandelijke beperking is oplossingsgericht, planmatig en transparant. Wij geloven dat met de juiste ondersteuning veel ouders met een licht verstandelijke beperking een veilig thuis kunnen bieden aan hun kinderen.

Het doel van de HouVast methode

Het doel van de HouVast methode is om toe te werken naar een blijvende stabiele situatie voor de kinderen. Daarbij wordt gekeken naar de gezinsdynamiek, en richt de ondersteuning zich allereerst op de ouders.

Start van de behandeling

Het traject HouVast gaat van start met een aantal vragen, om de situatie in kaart te brengen. Wat gaat er goed in dit gezin? Wat zijn de zorgen? Wat moet er gebeuren en wat gaan we oefenen? Hierna kan de opvoedondersteuning aan de ouders met een licht verstandelijke beperking van start gaan.

Binnen en rondom het gezin bouwen we samen aan een sterke ondersteuningsstructuur op alle levensgebieden. Daarbij zijn er drie belangrijke succesfactoren waar sterk op wordt ingezet:

  • De mate waarin de ouders met een LVB hulp vragen en accepteren.
  • Een netwerk dat ondersteuning kan en wil bieden.
  • Goede opvoedondersteuning

Belangrijk daarbij is dat wat ouders en kinderen zelf kunnen, ook echt in eigen hand blijft.

Natasha
Natasha
Ambulante begeleiding

Natasha woont samen met haar vriend en haar twee kinderen. Ongeveer tien jaar geleden woonde Natasha in een klein appartement met haar ex. Hij dronk veel en was erg agressief. Op dat moment was Karina, haar persoonlijk begeleider, al in Natasha’s leven. “Karina heeft me toen al geholpen om voor mezelf te kiezen. Ze kent mijn hele geschiedenis en weet allerlei dingen die ik niet snel aan een ander zou vertellen. Karina voelt eigenlijk als een soort oudere zus voor me. Ik zou haar echt niet kwijt willen. Ze is écht bij mij betrokken.”

Afschalen van de begeleiding

Aan de start van het HouVast traject is de begeleiding zeer intensief. Wanneer het gezin stabiel is, kan de begeleiding worden afgeschaald. Het gezin wordt dan gevolgd en ondersteund in een minder intensieve vorm. Mochten er toch problemen ontstaan, dan kan de begeleiding opnieuw worden opgeschaald.

HouVast bij kinderen met een LVB

Soms is er in het gezin ook een kind met een LVB. HouVast kan ook dan worden ingezet. De opvoedondersteuning wordt in dat geval waar nodig ingezet tot de thuiswonende jongere 23 jaar is. Door te zorgen voor rust, structuur en regelmaat in het leven van het gezin zorgen we voor optimale veiligheid en ontwikkelkansen van het kind.

Andere begeleidingsmethodieken

Contact

Wil je meer informatie over de HouVast methode? Onze medewerkers staan voor je klaar om je er meer over te vertellen.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden