Begeleid wonen

Samen zorgen we voor een fijne woonplek

Humanitas DMH biedt zorg en begeleiding op haar eigen woonlocaties aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen en/of gedragsproblemen kunnen bij ons terecht voor begeleid wonen. Onze woonlocaties in bijna heel Nederland bevinden zich in een prettige woon- en vertrouwde sociale omgeving, altijd midden in de wijk. Op die manier bevinden de bewoners zich dus ook midden in de samenleving, want aansluiting met de buurt vinden wij belangrijk. 

Begeleid wonen zoals de cliënt dat wil én nodig heeft. Binnen onze woonlocaties vind je geen typische groepsbegeleiding. Wij bieden iedere cliënt zorg op maat. Samen met de cliënt en de ouders en verwanten kijken we naar wat de cliënt nodig heeft én naar wat hij of zij zelf kan. Met elkaar zorgen we ervoor dat bewoners zo fijn mogelijk leven in onze woonlocaties. Dat doen we door bewoners mee te laten doen bij activiteiten. Wie goed kan koken, helpt daarbij. De eigen kamers worden zoveel mogelijk zelf opgeruimd. Er kan vaak gezamenlijk gegeten worden, maar wie dat niet wil, kan ook op zijn of haar eigen kamer eten. Op veel locaties biedt de begeleiding ’s avonds leuke activiteiten. Gezamenlijke spelletjesavonden, koffiemomenten of samen bewegen bijvoorbeeld! Want gezelligheid staat hoog in het vaandel bij de bewoners! 

De bewoners zijn allemaal verschillend, zoals ieder mens dat is. Van licht verstandelijk beperkt, tot ernstig verstandelijk beperkt met daarbij lichamelijke beperkingen (EMB). Iedere bewoner bieden wij zorg op maat, naar eigen behoefte en mogelijkheden. In nauwe samenwerking met de ouders en verwanten zorgen wij voor een passende manier van begeleid wonen.

Werkwijze begeleid wonen

Wie betaalt wat?

In onze folder ‘Wie betaalt wat?’ kun je lezen wat je zelf moet betalen als je bij Humanitas DMH woont en wat wij voor jou betalen. Daarnaast betaalt elke bewoner een eigen bijdrage via het CAK. Deze bijdrage is voor iedereen verschillend. Onze begeleider bekijkt samen met de bewoner via de online rekenhulp van het CAK wat de eigen bijdrage is.

Hier wil ik niet meer weg

Ik woon hier sinds 2002. Het is mijn vierde huis en ik wil hier niet meer weg. Ik kan met iedereen opschieten. Eten doe ik gezellig op het plein – behalve op woensdag, dan ga ik naar het eetcafé. Mijn kamer grenst aan de tuin. En het is dichtbij het centrum. Alleen het uitslapen kan beter. Ik moet vier dagen per week heel vroeg opstaan, omdat ik bij een boer werk. Vegen, opruimen en aardappels lezen. Dat betekent dat ik de slechte eruit moet halen. Op zaterdag vlag ik bij het voetballen. En ik verzamel handtekeningen. Ik heb er al meer dan 250. Elke dag verstuur ik wel brieven. Soms krijg ik heel snel een brief terug, zoals bij Monique Smit. Soms moet ik lang wachten. Ik wacht bijvoorbeeld al heel lang op Obama. Ik hou het allemaal bij. De mooiste is die van Johan Cruijff, die hangt aan de muur.’

Ad
Bewoner

Homerunhuizen

Humanitas DMH biedt een woonvorm voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden. Dit zijn Homerunhuizen: begeleid wonen voor jongvolwassen met veel zelfstandigheid. Bewoners wonen zelfstandig in een appartement of kamer, maar er is in het gebouw altijd, 24 uur per dag, begeleiding aanwezig.

In de Homerunhuizen werken we met afgebakende trajecten van 4 honken. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid en een stap verder weg van begeleid wonen. Het traject is dus voor iedereen anders. Als honk 4 is bereikt en er is geen ondersteuning meer nodig, dan slaat de bewoner een Homerun en kan hij of zij in een eigen appartement of huis leven. Eventueel biedt het ambulante team van Homerun ondersteuning thuis.

Homerunhuizen

Contact

Meer informatie over onze dienstverlening of wilt u iemand aanmelden voor begeleid wonen? Onze medewerkers van het Centraal Cliëntservicebureau staan u graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden