Samen zorgen we voor een fijne woonplek

Humanitas DMH biedt zorg en begeleiding op haar eigen woonlocaties aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Onze woonlocaties in bijna heel Nederland bevinden zich in een prettige woon- en vertrouwde sociale omgeving, waarbij we zingevende dagbesteding belangrijk vinden. Omdat volgens ons iedereen mag meedoen in de maatschappij.

Binnen onze woonlocaties vind je geen typische groepsbegeleiding. Wij verzorgen voor iedere cliënt zorg op maat. Samen met de cliënt en de ouders en verwanten kijken we naar wat de cliënt nodig heeft én ook naar wat hij of zij zelf kan. Met elkaar zorgen we ervoor dat cliënten een zo fijn mogelijk leven in onze woonlocaties hebben.

Begeleid wonen

Ouderinitiatieven

Humanitas DMH heeft een aantal ouderinitiatieven. Dit zijn woonlocaties opgericht door ouders van bewoners. Zij vormen het bestuur van de locatie. Er is een nauwe samenwerking tussen hen en Humanitas DMH. Deze samenwerking past ons als een jas, omdat wij de betrokkenheid van ouders en verwanten altijd belangrijk vinden.

Lees meer over ouderinitiatieven

Homerunhuizen

Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en problemen op meerdere leefgebieden heeft Humanitas DMH Homerunhuizen opgezet. Bewoners wonen zelfstandig in een appartement of kamer, maar er is in het gebouw altijd, 24 uur per dag, begeleiding aanwezig.

In de Homerunhuizen werken we met afgebakende trajecten van 4 honken. Ieder honk bevat persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Het traject is dus voor iedereen anders. Als honk 4 is bereikt en er is geen ondersteuning meer nodig, dan slaat de bewoner een Homerun en kan hij of zij in een eigen appartement of huis leven. Eventueel biedt het ambulante team van Homerun ondersteuning thuis.

Homerunhuizen

Contact

Meer informatie over onze dienstverlening of wilt u iemand aanmelden? Onze medewerkers van het Centraal Cliëntservicebureau staan u graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden