Begeleidingsmethodieken

Humanitas DMH maakt gebruik van verschillende begeleidingsmethodieken in de begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking of meervoudige beperking. De methodieken die wij inzetten hebben elk hun eigen uitgangspunten en doelen, maar stellen allemaal het belang van de cliënt centraal. Lees meer over de HouVast methode, Agressieregulatie behandeling op maat, de Triple-C-methode en de LACCS-methode.

Direct contact

Diverse begeleidingsmethodieken bij een verstandelijke beperking

HouVast methode

Voor ouders met een licht verstandelijke beperking is er vaak geen passend aanbod. HouVast brengt daar verandering in. Deze begeleidingsmethodiek gaat uit van duurzame, blijvende ondersteuning, indien nodig tot de kinderen uit het gezin zelfstandig zijn. Deze methodiek voor ouders met een verstandelijke beperking is oplossingsgericht, planmatig en transparant, en werkt toe naar een blijvende stabiele situatie voor de kinderen.

Triple-C methode

Triple-C is een begeleidingsmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, waarbij de drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Centraal in deze begeleidingsmethodiek staat niet het probleemgedrag, maar de menselijke behoeften. Het doel van de methodiek is om het ‘gewone leven’ te ervaren in al zijn facetten: met een veilige plek waar je je thuisvoelt, mensen op wie je kunt bouwen en een betekenisvolle daginvulling.

LACCS-methode

De LACCS-methode is een begeleidingsmethodiek voor mensen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking die toewerkt naar een zo gelukkig mogelijk leven, in samenwerking met ouders en andere verwanten. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden in de ontwikkeling van de cliënt. Volgens de ontwikkelaars van de LACCS-methode moet, voor een fijn leven, alles op vijf gebieden goed voor elkaar zijn: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding.

Agressieregulatie behandeling op maat

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen naast hun lvb te maken hebben met onder meer agressieproblematiek. In de dagelijkse praktijk raken ze daardoor met zichzelf en de mensen om hen heen in de problemen en hebben ze hulp nodig bij hun agressieregulatie. Het beheersen van agressie bij mensen met een verstandelijke beperking vraagt om een specifieke aanpak. De agressieregulatie behandeling is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Altijd een passende begeleidingsmethodiek

Ieder mens is anders en iedereen verdient een plek in het hart van onze samenleving. Onze begeleidingsmethodieken voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking gaan uit van de kracht en mogelijkheden van de cliënt, om zo te komen tot de beste resultaten op de lange termijn. Dit doen we in nauw contact met familie, buren en gemeenten, om zo te gaan voor een leefbare samenleving waarin plek is voor iedereen.

Eindelijk woon ik zelfstandig en ik ga ik bijna uit hulp. Ik heb nog maar 1 doel te behalen: de financiën. Dat gaat mij zeker dit jaar nog lukken.

Robert-Jan

Meer informatie aanvragen?

Wilt u meer informatie over de verschillende begeleidingsmethodieken voor cliënten met een verstandelijke beperking bij Humanitas DMH? We staan u graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden