Inzet van ervaringsdeskundigen

Sinds 2018 werkt Humanitas DMH met ervaringsdeskundigen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen levert veel op voor zowel een organisatie als voor de ervaringsdeskundige.

Wat is en wat doet een ervaringsdeskundige?

Als je iets meemaakt, kan je zelf het beste vertellen hoe dat voor jou is. Wat je dan voelt of wat je dan denkt. Bijvoorbeeld hoe het is om in een instelling te wonen of hulp te krijgen. Met deze ervaringen en ideeën kunnen we anderen helpen. Dat noemen we ‘ervaringskennis’. Anderen kunnen daar weer van leren. Bij Humanitas DMH zijn cliënten en begeleiders hierin samen opgeleid. Dit jaar begint de derde groep.

Iedereen in zijn eigen kracht met de inzet van ervaringsdeskundigen.
De inzet van ervaringsdeskundigen stimuleert de bewustwording. Daarnaast verbetert het de kwaliteit van het leven van cliënten, de zorg en de maatschappij. Omdat ervaringsdeskundigen weten wat er speelt bij de doelgroep, levert dat een ander perspectief en nieuwe kennis op voor een organisatie en een team. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun specifieke kennis aangeven wat belangrijk is. Ze kunnen presentaties geven over kennis en ervaring. Ze denken en praten graag mee bij het maken van beleid. Ook kunnen ze adviezen geven bij het testen van websites, apps en andere producten.

Het werken met ervaringsdeskundigen draagt bij aan gelijkwaardigheid, één van de kernwaarden van Humanitas DMH.

De ervaringsdeskundige en coach kunnen zowel met z’n tweeën als alleen voorlichting geven. We beschikken over deskundigheid op diverse gebieden, zoals:

  • Autisme
  • Licht verstandelijke beperking
  • Verslaving
  • Depressie
  • Contact met instanties (bv woningbouw, gemeentes, justitie, jeugdzorg)
  • Huiselijk geweld
  • Pesten
  • Volwassen worden en leren nemen van verantwoordelijkheid in het leven met een beperking

Mijn motto is: ‘Mijn LVB daar kan ik eindeloos veel mee’

Maak kennis met Sandra en haar coach Hieke. Sandra vertelt over haar werk als ervaringsdeskundige, wat haar ervaringen zijn als persoon met een LVB en waarom zij het zo belangrijk vindt dat de maatschappij hier meer kennis van krijgt.

Ik heb nu meer (zelf)vertrouwen en ik kan beter communiceren

Michelle is twee dagen in de week werkzaam op een zorgboerderij. Daarnaast is ze inzetbaar als ervaringsdeskundige. Nadat ze de cursus ‘Samen Sterker’ heeft gevolgd, is Michelle begonnen met het geven van voorlichting tijdens de LVB Xperience. Binnenkort zal Michelle beginnen met het geven van presentaties over scholing en training.

Haar inzet als ervaringsdeskundige heeft haar al veel gebracht.”Ik heb meer zelfvertrouwen, kan beter samenwerken, luisteren, communiceren, grenzen aangeven en feedback geven en ontvangen. De coaches vinden het mooi om te zien hoe Michelle nu haar kwaliteiten kan benutten en haar verder kunnen helpen om haar te laten groeien.

Michelle
Ervaringsdeskundige

Neem contact op voor meer informatie ↴

coacheservaringsdeskundigen@humanitas-dmh.nl