De Triple-C methode

Samenwerken aan een gelukkiger leven

De Triple-C methodiek is een behandelmethode met als uitgangspunt dat cliënten met een verstandelijke beperking mensen zijn en menselijke behoeftes hebben. De methodiek is ontwikkeld vanuit de behoefte cliënten met lvb gedragsproblemen een menswaardig bestaan terug te geven, met als streven het ervaren van het ‘gewone leven’.

Neem contact op

De menselijke behoefte centraal

Menselijke behoeftes zijn het fundament van de triple-C behandelmethode, en problemen worden gezien als uitingen van onvervulde behoeften. Om mens te zijn hebben we andere mensen nodig, die ons in een menswaardige omgeving opvoeden en begeleiden. Menselijk gedrag moet worden voorgeleefd, en wordt sterk bepaald door de omstandigheden waarin we leven.

Een normale, menswaardige omgeving nodigt uit tot normaal menselijk gedrag. Andersom geldt hetzelfde: van wie bijvoorbeeld opgroeit in afzondering of in een sterk vervuild appartement, kunnen we niet verwachten dat hij of zij normaal, menselijk gedrag vertoont.

De drie C’s van de Triple-C methode

Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Binnen de Triple-C methodiek wordt gewerkt aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, waarin menselijk en wenselijk gedrag wordt voorgeleefd. Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking wordt aangepakt op basis van drie pijlers:

  • Het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie.
  • Competentieopbouw aan de hand van een betekenisvolle daginvulling.
  • Probleemgedrag wordt gezien als het resultaat van onderliggende, onvervulde menselijke behoeften.
Robert-Jan
Robert-Jan

“Na de dagbehandeling kwam ik terecht in woongroepen. Ik heb op veel verschillende locaties gewoond en kon niet goed tegen de veranderingen. Maar hoe ouder ik werd, hoe beter het ging. Ik woonde voor het eerst ambulant toen ik 21 jaar oud was. Nu woon ik eindelijk zelfstandig en ik ga ik bijna uit hulp. Nog maar 1 doel heb ik te behalen: de financiën. Dat gaat mij zeker dit jaar nog lukken. Daarna zou ik niet meer weten wat ik nog moet leren. Ik denk gewoon lekker gaan leven.”

Het behandelhuis van Triple-C

Hans van Wouwe en Dick van de Weerd zijn de bedenkers van de Triple-C methode. Zij hebben een behandelhuis geconstrueerd dat, in tegenstelling tot de meeste traditionele behandelmethoden, een constructionele benadering hanteert. Niet het beheersen en behandelen van probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking staat centraal, maar het vervullen van behoeften, waardoor probleemgedrag afneemt.

Het doel van de Triple-C methode

Het doel van Triple-C behandelmethode is om het ‘gewone leven te ervaren’, met alles wat daarbij hoort. Van een plek waar je je veilig voelt tot mensen waar je op kunt bouwen en een betekenisvolle daginvulling. Door hier elke dag samen aan te werken, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, maar ook in de ander en hun omgeving. Op deze manier verdwijnen stress en probleemgedrag naar de achtergrond.

Andere begeleidingsmethodieken

Contact

Wil je meer weten over het toepassen van de Triple-C methode voor de aanpak van gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking? Onze medewerkers vertellen je er graag alles over.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden