Samen werken aan een gelukkiger leven

Humanitas DMH biedt ambulante dienstverlening voor mensen vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problemen.

We helpen hen bij problemen op meerdere leefgebieden zoals; financiën, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting etc. We kijken wat de cliënt zelf kan doen, samen met zijn of haar netwerk. We proberen samen met de cliënt structuur en ritme in het dagelijks leven te creëren. Zo krijgt hij of zij weer overzicht en grip op het eigen leven. Met de juiste ondersteuning kunnen zij zelf hun problemen oplossen. Soms heeft iemand de rest van zijn of haar leven een steuntje in de rug nodig. Wij proberen daarom samen met de cliënt het netwerk zo in te richten dat ze kunnen leven zonder (onze) professionele hulp.

Homerun

Homerun biedt trajectbegeleiding op maat aan jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of gedragsproblemen. We begeleiden jongvolwassenen van 16 jaar en ouder die zware problemen hebben met verschillende onderdelen van het leven. De jongvolwassenen doorlopen een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Daar hoort ook forensische zorg bij. Wij bieden vanuit Homerun zowel ambulante begeleiding als woonbegeleiding in Homerunhuizen.

Humanitas Homerun
'Bij Homerun zijn ze heel open. En ze pushen niet. Ze geven simpel aan wat er allemaal kan en wat de gevolgen zijn. Maar ze geven ook niet snel op.'

Fernon
Fernon heeft 3 jaar ondersteuning van Homerun gehad en is nu zelfstandig

Contact

Meer informatie over onze dienstverlening of wilt u iemand aanmelden? Onze medewerkers van het Centraal Cliëntservicebureau staan u graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden