Agressie Regulatie op Maat voor mensen met een LVB

Behandeling voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en (ernstige) agressieproblematiek. Mensen met een LVB kunnen naast hun beperking te maken hebben met complexe, meervoudige problematiek. Ook kan er sprake zijn van (ernstige) agressieproblematiek. Daardoor raken zij in het dagelijks leven met zichzelf en hun omgeving in de problemen. Zij kunnen in aanraking komen met politie en justitie. De behandeling van agressie voor deze doelgroep vraagt om een specifieke aanpak. ARopMaat-LVB is erkend door Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Agressie Regulatie op Maat voor mensen met een LVB

Twee gedragsdeskundigen van Humanitas DMH hebben in samenwerking met de Waag Nederland een behandeling voor agressieregulatie ontwikkeld speciaal voor mensen vanaf 18 jaar met een LVB en (ernstige) agressieproblematiek: ARopMaat-LVB. Vaak zijn zij al in aanraking gekomen met politie of justitie of de kans hierop is groot. Zij hebben baat bij een (intensieve) behandeling voor het leren reguleren van hun agressieve gevoelens en gedrag. ARopMaat-LVB is erkend door Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Ik kan nu soms denken laat maar gaan in plaats van direct te reageren.

Denise, cliënt Homerunhuis

Doel

Het doel van de behandeling is dat er vanuit de specifieke hulpvraag wordt geleerd om agressieve gevoelens en gedrag te reguleren en daarmee de kans op recidive, die vaak matig tot hoog is, te verkleinen. Zo werken we toe naar het vergroten van zelfredzaamheid en het voorkomen van contact met politie en justitie.

De behandeling

ARopMaat-LVB is outreachend en afgestemd op de leefsituatie van de cliënt. Afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft, kunnen wij het programma op maat samenstellen met verschillende optionele  modules. De gemiddelde behandelduur is een jaar. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met onze behandelaar en gedragsdeskundige. Tijdens dit gesprek leggen we de behandeldoelen en de in te zetten modules vast.

Ik heb geleerd dat er een punt is waarna ik een grens over ga en mezelf verlies.

Ryan, cliënt Homerun Forensische Zorg

Één a twee keer per week bezoekt onze behandelaar de cliënt thuis of op een plek waar het voor zowel de cliënt als de behandelaar prettig is in geval van detentie. Hierbij wordt vanzelfsprekend de veiligheid zorgvuldig getoetst. We maken veel gebruik van plaatjes, kaarten, oefeningen en rollenspellen. Ook geven we huiswerkopdrachten en zo nodig worden oefeningen herhaald.

Zeven modules

ARopMaat-LVB bestaat uit zeven modules:

  1. Startmodule (standaard)
  2. Kernmodule (standaard)
  3. Netwerk (optioneel)
  4. Verminderen van stress en boosheid (optioneel)
  5. Waarnemen en interpreteren (optioneel)
  6. Conflicthantering (optioneel)
  7. Module partner in beeld
    (optioneel)

Nazorg

ARopMaat-LVB kan op ieder gewenst moment worden ingezet. Afronden gebeurt in overleg met de gedragsdeskundige, de behandelaar en de cliënt. Als het nodig is, kunnen we het programma na verloop van tijd opnieuw starten.

Verwijzen en aanmelden

We bieden ARopMaat-LVB aan op basis van de WMO, Forensische Zorg en de WLZ in verschillende regio’s in Nederland. Neem contact op met ons Centraal Cliëntservice Bureau voor de contactpersoon in uw regio.
E CCB@humanitas-dmh.nl.

030 - 600 51 70