Ieder mens een plek in het hart van onze samenleving

Over ons

Als humanistische organisatie stellen wij de mens centraal in alles wat we doen. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. We geven ieder individu de ruimte om zich naar eigen vermogen en behoefte te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en te houden.

Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.200 mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Onze mensen werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg.

Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:

  • Wij werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
  • Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.
Onze werkwijze

Onze missie

Onze missie geeft weer wat we iedere dag beogen, wat ons bestaansrecht is en welke waarde we als humanistische organisatie willen toevoegen. Wij gaan uit van de Bedoeling: waarvoor doen we het allemaal? Waarbij wij de leefwereld steeds belangrijker willen maken en de systeemwereld vooral ondersteunend.

Onze missie luidt:

Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe

Wat is humanisme?

In het humanisme staat de mens centraal. (Humanus betekent menselijk). Het humanisme is geen godsdienst en het humanisme is niet tegen godsdiensten. Zowel gelovige mensen als niet-gelovige mensen zijn welkom bij Humanitas DMH. In het humanisme is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Iedereen mag meedoen in de samenleving. Het humanisme gaat ervan uit dat mensen zoveel mogelijk zelf doen. Dat vinden wij belangrijk in de zorg van onze cliënten.

Geschiedenis

In 1983 is de Stichting Humanitas DMH, of de Stichting Humanitas voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGz) zoals het toen nog heette, door de Vereniging Humanitas opgericht. Ouders wilden graag geholpen worden door een organisatie die de mens centraal stelde. De kerk en godsdienst waren daarbij minder belangrijk. Vereniging Humanitas is er voor mensen die het niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Meer weten over de geschiedenis van Humanitas DMH? Bekijk onze brochure over het ontstaan van onze organisatie.

Geschiedenis Humanitas DMH

Humanistische werkstichtingen

Er zijn landelijk werkende werkstichtingen voortgekomen uit de Vereniging Humanitas. Humanitas DMH vindt het belangrijk om de samenwerking te zoeken met deze stichtingen. Met enige regelmaat vindt op bestuurlijk niveau tussen deze werkstichtingen en de vereniging een geformaliseerd overleg plaats, het Akropolisberaad. Dit heeft als belangrijkste doel elkaar te volgen, waar mogelijk samen te werken en/of elkaar te versterken vanuit de gedeelde humanistische kernwaarden en uitgangspunten. Het Akropolisberaad functioneert als een adviesorgaan van het hoofdbestuur van de Vereniging Humanitas.

Onze collega werkstichtingen zijn:

Duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid is gericht op duurzame inkoop en een duurzame inclusieve arbeidsmarkt.

Groene energie
Wij kopen landelijk voor al onze locaties groene energie in. En wij voeren de komende jaren gefaseerd LED-verlichting in voor al onze locaties om ons energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.

Inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid
Wij stimuleren de inzet van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit vragen wij dus ook van onze leveranciers. Wij beoordelen samen met onze partners of we 5% van de overeengekomen contractsom kunnen besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door bijvoorbeeld het inzetten van mensen in de dienstverlening, sponsoring van sociale projecten, het leveren van gratis (advies)diensten of sponsoring van mensen en vrijwilligerswerk. Als de leverancier wel wil maar niet kan, dan vragen wij hen om het participatiecertificaat ‘Everyday Heroes’ aan te schaffen, waarmee zij alsnog hun verantwoordelijkheid nemen om kwetsbare mensen mee te laten doen in de maatschappij.

Duurzaamheid is een continu proces, waarbij wij onze initiatieven jaarlijks evalueren en verbeteren. In 2021 zullen wij duurzaamheid verder verankeren in onze strategie en nemen we nieuwe initiatieven op in ons duurzaamheidsbeleid.

Werken bij Humanitas DMH

Voel jij je aangesproken door onze mensgerichte benadering van zorg? Wij zoeken collega’s die zich graag laten uitdagen om de cliënt centraal te stellen in alles wat we doen. Bekijk de actuele vacatures op onze vacaturewebsite. Of neem direct contact met ons op via sollicitatie@humanitas-dmh.nl.

Bekijk onze vacatures