Cliëntenraden

Centrale Cliëntenraad

Humanitas DMH vindt de mening van cliënten belangrijk. Daarom is er een Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR bestaat uit cliënten en verwanten van verschillende locaties in het hele land. Zij weten wat er leeft onder cliënten van Humanitas DMH. De CCR overlegt geregeld met de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld voeding, brandveiligheid, de begroting en het cliëntendossier.

Cliëntencongres

De CCR organiseert elk jaar een congres voor de leden van de lokale raden en andere geïnteresseerde cliënten. Het zijn leuke, actieve dagen met boeiende gesprekken over wat maakt dat jij je gelukkig voelt. Meer over het werk van de CCR is na te lezen in het jaarverslag 2023.

Jaarverslag CCR

Lokale cliëntenraad

Humanitas DMH heeft 45 lokale cliëntenraden of bewonersoverleggen. In een lokale cliëntenraad zitten cliënten van de eigen locatie. De cliënten praten over zaken binnen hun locatie en geven advies over veranderingen of verbeteringen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de locatie, sollicitaties van nieuwe medewerkers en de huisregels.

In alle cliëntenraden zitten cliënten. Er zijn ook raden waar ouders en verwanten van cliënten meedoen. Soms vergaderen zij apart, soms samen. Van de lokale raden zit een aantal cliënten ook in de Centrale Cliëntenraad.

Onafhankelijke ondersteuning

Zowel de CCR als de lokale raden krijgen ondersteuning van een onafhankelijk cliëntondersteuner van het LSR.

Beleid cliëntmedezeggenschap

Over de inspraak van cliënten
Humanitas DMH vindt zeggenschap en medezeggenschap belangrijk. Ook voor cliënten en hun vertegenwoordigers. De medezeggenschap veranderde in 2020 voor cliëntenraden en voor Humanitas DMH. De nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) trad in werking. Cliëntenraden kregen instemmingsrecht en Humanitas DMH moet voor inspraak zorgen. Bestuur en centrale cliëntenraad stelden in 2020 het nieuwe beleid cliënt-medezeggenschap vast. Hierin staat hoe de medezeggenschap van cliënten en hun verwanten bij Humanitas DMH gaat.

Boekje Beleid cliëntmedezeggenschap: ‘Medezeggenschap doen we samen’
Humanitas DMH heeft een boekje samengesteld met het nieuwe beleid cliëntmedezeggenschap. Bij het boekje horen verschillende bijlagen. Dit boekje is hieronder te downloaden. Alle bijlagen zijn apart te downloaden op deze pagina>>

Boekje Cliëntmedezeggenschap Humanitas DMH

In de cliëntenraad heb ik geleerd dat cliënten onderling net zo verschillend zijn als mensen in de ‘gewone’ wereld

Vader van Ivar

Lees dit verhaal