Diagnose verstandelijke beperking

Wij kijken altijd naar de mens achter de scores

Diagnostiek Team

Mensen met een verstandelijke beperking hebben ondersteuning nodig. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het aanleren van bepaalde vaardigheden of het omgaan met bepaalde gevoelens. De mate waarin iemand begeleiding of zorg nodig heeft verschilt per persoon. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals IQ, sociale redzaamheid, steun uit eigen omgeving, de ontwikkeling in sociale vaardigheden, algemene vaardigheden en kennis.

Het Diagnostiek Team van Humanitas DMH is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud en van licht tot ernstig (meervoudig) beperkt. Wij kijken altijd naar de mens achter de scores. Zo dragen wij bij aan een beter begrip van de cliënt en zijn of haar omgeving. Met de resultaten van de diagnose kunnen begeleiders meteen aan de slag omdat de adviezen handelingsgericht en praktisch zijn. Dat maakt dat we de begeleiding en behandeling van de cliënt met een verstandelijke beperking beter kunnen afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Wat houdt een verstandelijke beperking precies in?

Het gemiddelde IQ (intelligentie quotiënt) van mensen ligt rond de 100. Bij mensen die wat moeilijker kunnen leren, ligt het IQ tussen de 50 en 85. Ook zijn er vaak problemen met de zelfredzaamheid in het dagelijks leven en met name in sociale situaties. Aan de hand van het diagnostisch onderzoek kunnen we de cliënt beter begrijpen en aan de hand daarvan beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij conceptuele vaardigheden (lezen, schrijven), sociale vaardigheden (communicatief), praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door meer inzicht te krijgen in eigen financiën of door zelfstandig gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ongeveer 30 tot 50% van de mensen met een (licht) verstandelijke beperking heeft vaker gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen die leiden tot complexe hulpvragen op diverse leefgebieden. Denk bijvoorbeeld aan woede-aanvallen, agressief gedrag, opstandig gedrag of anti-sociaal gedrag. Dit is erg vervelend. Voor degene met een verstandelijke beperking, maar ook voor zijn of haar omgeving. Deze complexiteit maakt dat diagnostiek ook kan bijdragen aan een passende keuze voor begeleiding, behandeling of interventie. Zo dragen wij bij aan een beter begrip van de cliënt en zijn of haar omgeving.

We weten nu beter hoe Adem informatie verwerkt. Twee opdrachten tegelijk geven is teveel. ‘Doe je schoenen en je jas aan.’ Daarvan raakt hij in de war en dan doet hij juist helemaal niets meer. Of vanaf een afstandje iets naar hem roepen. Het werkt bij Adem beter om eerst fysiek contact te maken en dan te communiceren. Warmte en nabijheid vindt hij prettig.

Broer van Adem

Onze werkwijze

Of iemand daadwerkelijk de diagnose verstandelijke beperking krijgt, is niet vast te stellen met een eenvoudige checklist of test. Wij gebruiken onze ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking om medewerking van de cliënt te krijgen. We vinden het belangrijk dat de cliënt de resultaten zo goed mogelijk begrijpt. Daarom passen wij taalgebruik in woord en geschrift aan aan het niveau van de cliënt. Een diagnose voor mensen met een verstandelijke beperking is mogelijk bij alle ontwikkelingsleeftijden.

Een diagnostisch onderzoek is altijd meer dan een intelligentietest alleen; de cliënt mag/moet minimaal op zijn gemak gesteld worden. Onze onderzoekers kijken altijd naar de cliënt als mens en brengen zich daarvoor op de hoogte van belangrijke zaken voor de cliënt (eigen verhaal, dossier, informatie ouders/begeleiders). Ons advies is handelingsgericht en geeft praktische handvatten voor behandeling en begeleiding, de mate van ondersteuning, de risico’s voor cliënt en/of omgeving en criteria voor de woon- en werkomgeving.

CHC-model: een andere manier van kijken naar intelligentie
Wij werken met het zgn. CHC-model. Dat is een manier van kijken naar intelligentie waarbij we tot betere handelingsgerichte adviezen komen waar mensen in de praktijk wat aan hebben. Naast een Totaal IQ kunnen we ons – door aanvullende onderzoeken volgens het CHC-model – een vollediger beeld vormen van meer en andere cognitieve vaardigheden van de cliënt. Of het nu om een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking gaat.

Tarieven

Voor cliënten met een ZorgZwaartePakket zijn er vaak mogelijkheden voor financiering vanuit deze ZZP. Het Diagnostiek Team onderzoekt de mogelijkheden voor financiering via de Zorgverzekeringswet. In dat geval is er een verwijzing van de huisarts nodig en betaalt de zorgverzekering het onderzoek.

Wilt u meer weten over mogelijkheden van financiering en bijbehorende tarieven die we hanteren? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen eventueel een offerte op maat voor u maken.

Wie kunnen bij ons terecht?

Wij kunnen ingezet worden door gemeenten, wijkteams, verwijzers, collega- instellingen, familie en verwanten van cliënten en cliënten zelf.

Onze werkwijze

Diagnostiek Team 15 jaar

Dit jaar bestaat het Diagnostiek Team van Humanitas DMH 15 jaar. Ter ere van dit jubileum is onlangs een mooie brochure uitgegeven vol verhalen over hoe het Diagnostiek Team is gestart, welke obstakels de medewerkers tegenkwamen, hoe ze zich ontwikkeld hebben én gegroeid zijn. Neem een inkijkje in onze mooie jubileumbrochure.

Brochure 15 jaar Diagnostiek Team

Verhalen

Hoe is het voor iemand om te doen en te ervaren op moeilijk lerend niveau mét de emoties van een peuter of kleuter?

Willeke
Psychodiagnostisch assistent - Team Diagnostiek

Lees dit verhaal

Nooit eerder zijn conclusies vertaald naar zulke concrete handvatten

Suleyman
broer van Adem

Lees dit verhaal
Contact

Diagnose verstandelijke beperking aanvragen?

Wilt u meer informatie over onze verschillende vormen van hulp en begeleiding? Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden