Ben je niet tevreden? Klagen mag!

Humanitas DMH werkt aan goede dienstverlening voor cliënten. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat u of uw vertegenwoordiger een klacht heeft. Dan horen we dat graag van u. Het is belangrijk dat u weet waar u terecht kunt.

Als u niet tevreden bent of een klacht hebt, dan  kunt u het beste met uw begeleider praten. Vertel aan uw begeleider wat u vindt. Waarom bent u niet tevreden? Wat zou u anders willen? Uw begeleider kan u misschien helpen. Soms komt u er met uw begeleider niet uit. Of u wilt er met uw begeleider niet over praten. Dan kunt u naar de cliëntcoach, trajectcoach, jobcoach of leidinggevende gaan.

Als u het lastig vindt om het gesprek aan te gaan, kunt u altijd iemand vragen om u daarbij te helpen. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een collega, een medewerker of de vertrouwenspersoon zorg.

De vertrouwenspersoon zorg

Cliënten kunnen ook altijd terecht bij de vertrouwenspersonen zorg. De vertrouwenspersoon zorg luistert naar uw verhaal en helpt bij het bedenken van een oplossing. De vertrouwenspersonen zorg is onafhankelijk en niet in dienst bij Humanitas DMH. Op de woonlocatie of het kantoor is een folder over de vertrouwenspersoon zorg. Of download hieronder de folders van onze vertrouwenspersonen zorg. De begeleiders kunnen u deze informatie ook geven. In de folder staat wie de vertrouwenspersoon zorg is en hoe u hem of haar kunt bereiken.

Regio Noord

 • Annemieke Bijkerk
  Deventer, Zutphen, Warnsveld, Lochem, Winterwijk (Begeleid wonen en Homerun)
 • Ramona Moerkerken
  Harderwijk, Zwolle, Assen, Groningen, Sappemeer, Hoogezand, ter Apel (Begeleid wonen en Homerun)

Regio Midden

 • Remko Trompetter
  Den Haag, Gouda, Homerun Tiel, de Boelijn Almere, Rederijker, Amsterdam (Begeleid wonen en Homerun)
 • Vera Hartings
  Woonlocaties Den Haag, Gouda, Utrecht, Nieuwegein, Odijk, Ede, Veenendaal, Arnhem, Amersfoort (Begeleid wonen en Homerun), locatie Bruningweg in Arnhem.

Regio Zuid

 • Ria de Die
  Den Bosch en Breda (Begeleid wonen en Homerun)
 • Remko Trompetter
  Rotterdam, Roosendaal, NO Brabant, West Brabant (Homerun)
 • Vera Hartings
  Barendrecht, LLC Dodrecht, Oud Beijerland (Begeleid wonen en dagbesteding)

De clientvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wat wel en niet mag bij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) zich verzet.

De wet regelt ook dat er een cliëntvertrouwenspersoon is voor iedereen die te maken krijgt met onvrijwillige zorg: de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Deze ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg en werkt naast de ‘normale’ cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk. Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon-Wzd en de folders over de cliëntvertrouwenspersoon-Wzd vind je op de pagina Cliëntvertrouwenspersonen Wzd.

Meer informatie cliëntvertrouwenspersonen WZD

Klachtenfunctionaris

Ook is er een klachtenfunctionaris. U kunt bij hem of haar terecht met vragen, advies en bemiddeling. De klachtenfunctionaris bewaakt de opvang en afhandeling van klachten en adviseert de organisatie om klachten te voorkomen en op een goede manier af te handelen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken op het e-mailadres: klachten@humanitas-dmh.nl, of via de  post: Klachtenfunctionaris Humanitas DMH, Antwoordnummer 3399, 3430 WC Nieuwegein

De klachtencommissie

U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, zij gaan dan over tot een formele klachtenbehandeling. Humanitas DMH is aangesloten bij de klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU).
De commissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. U kunt uw brief sturen naar: VGU-klachtencommissie, postbus 10103, 3505 AB Utrecht, of per e-mail naar: postmaster@vgu.nl.
Vermeld in uw brief uw naam, uw adres en de naam van de persoon en/of locatie waar uw klacht over gaat en geef een korte en duidelijke omschrijving van uw klacht. De cliëntvertrouwenspersoon kan helpen om uw klacht op te schrijven.
De procedure voor het behandelen van een klacht staat in een reglement. Dit reglement vindt u onderaan deze pagina onder Downloads. Ook kunt u het reglement opvragen bij de klachtenfunctionaris van Humanitas DMH of het secretariaat van de VGU.

Geschillencommissie

Als het niet lukt om uw klacht op te lossen, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070 – 310 5380. Kijk voor meer info op www.degeschillencommissiezorg.nl.