Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

  • De cliëntvertrouwenspersoon-Wzd helpt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Humanitas DMH biedt altijd vrijwillige zorg, en alleen onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) zich verzet. Dit doen we alleen als er echt geen andere oplossing is en alleen als dat het beste is voor de cliënt. Deze zorg is dan nodig voor de veiligheid van de cliënt en/of zijn omgeving. Met onvrijwillige zorg wordt ernstig nadeel voor de cliënt of anderen voorkomen.
  • Onvrijwillige zorg kan over alles gaan. Over begeleiding, verzorging, behandeling en over hoe mensen met je omgaan.
  • De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wat wel en niet mag bij onvrijwillige zorg.
  • De wet regelt ook dat er een cliëntvertrouwenspersoon is voor iedereen die daarmee te maken krijgt. De cliëntvertrouwenspersoon-Wzd ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.
  • Deze cliëntvertrouwenspersoon-Wzd werkt naast de ‘normale’ cliëntvertrouwenspersoon.

Een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen-Wzd:

Regio Noord

Jarma Maas – Zorgbelang
Riet Elshof – LSR
Sabrina Scalzotto – Zorgbelang
Klaas Kasper – Quasir

Regio Midden

Marjelle Reimers – Zorgstem
Inge Prins – Zorgbelang

Regio Zuid

Petra Zaanen – LSR
Ingrid van Knegsel – Zorgbelang
Antje Walhout – LSR
Ine van Doornmalen – LSR