Downloads

Folders dienstverlening

Folder Humanitas DMH
Folder Homerun
Folder Homerun Forensische zorg
Factsheet Homerun Forensische zorg
Folder Jobrun verwijzers
Folder Jobrun werkgevers
Folder Jobrun cliënten
Folder Diagnostiek Team
Folder Autisme Deventer eo.

Homerun

Homerun Amsterdam
Homerun Arnhem en Achterhoek
Homerun Haaglanden
Homerun Haaglanden Jeugd
Homerun Lochem
Homerun Rivierenland
Homerun Rotterdam
Homerun Twente eo
Homerun Utrecht Lekstroom
Homerun Utrecht Stad
Homerun Utrecht Zuid-Oost
Homerun Zoetermeer
Homerun Zwolle
Homerun Forensische zorg Zwolle
Homerun Forensische zorg Groningen

Regiofolders

Humanitas DMH regio Amersfoort
Humanitas DMH de Donge
Humanitas DMH Noord Midden Drenthe
Humanitas DMH Noord-Veluwe
Humanitas DMH Ede Zuid
Humanitas DMH Hoeksche Waard verwijzers 
Humanitas DMH Hoeksche Waard cliënten

Cliëntvertrouwenspersonen

Jeanet de Fluiter
Rosemarijn van der Laan
Vera Hartings

Klachtenregeling

Klachtenregeling cliënten
Klachtenfolder Jobrun
Folder BOPZ

Humanitas DMH

Visie op Toezicht en Bestuur
Lange Termijn Strategie
Jaaroverzicht 2017
Jaaroverzicht 2016 (korte versie)
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Jaaroverzicht 2015 (korte versie)
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2014 (korte versie)
CAO gehandicaptenzorg
Kwaliteitsrapport 2017
Samenvatting Kwaliteitsrapport 2017

Statuten en reglementen

Statuten Stichting Humanitas DMH
Informatieprotocol Raad van Bestuur
Reglement Raad van Bestuur
Reglement Raad van Toezicht
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Zorgbrede Governance Code