Onze werkwijze

Wij geven onze dienstverlening inhoud door onze missie en visie waarin onze humanistische kernwaarden centraal staan.

Wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en ieder mens waardevol is. Op basis van ieders mogelijkheden ondersteunen we de cliënt in het maken van eigen keuzes op alle levensgebieden. Daarbij vinden wij partnerschap met cliënten en hun verwanten belangrijk. Dat past bij onze kernwaarden.

Diagnostiek, begeleiding en behandeling werken in elkaars verlengde. Naast ondersteuning en begeleiding bieden wij vanuit ons eigen expertteam ook diagnostiek en behandeling.

Kernwaarden

Als humanistische organisatie stellen wij de mens centraal in alles wat we doen. We geven ieder individu de ruimte om zich naar eigen vermogen en behoefte te ontwikkelen om zo een volwaardige plek in de samenleving te vinden en te houden. Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden eigen regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid.

Partnerschap en zeggenschap

Wij zien cliënten, verwanten en medewerkers als samenwerkingspartners. Dat betekent dat we echt geïnteresseerd zijn in elkaar en samen optrekken. Daarbij vinden wij het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf beslissen en opkomen voor hun eigen belang.

Lerend Verantwoorden

Binnen Humanitas DMH werken we vanuit de ‘bedoeling’. We noemen dat: Bram (daarmee bedoelen we; de cliënt, medewerker én verwant) voelt zich gelukkig en doet ertoe. Om ook echt goede zorg te kunnen bieden, is het nodig dat we bepaalde informatie registreren. Het is helaas zo dat de administratieve lasten van de medewerkers de afgelopen jaren erg groot zijn geworden. Hierdoor kunnen medewerkers hun werk minder goed doen, hebben zij minder werkplezier en ontvangen de cliënten minder goede zorg. Dit vinden we bij Humanitas DMH kwalijk. Daarom hebben we het programma Lerend Verantwoorden opgezet.

Diagnostiek

Ons Diagnostiek Team is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud en van licht tot ernstig (meervoudig) beperkt. Wij kijken altijd naar de mens achter de scores. Zo dragen wij bij aan een beter begrip van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Behandeling

Ons team van gedragsdeskundigen biedt behandeling gericht op het stabiliseren van het functioneren van de cliënt. De behandeling vindt plaats in de eigen leefomgeving en is gericht op het wegnemen van belemmeringen, zodat de cliënt binnen zijn of haar eigen mogelijkheden (weer) in staat is richting te geven aan het eigen leven.

Werken bij Humanitas DMH

Voel jij je aangesproken door onze mensgerichte benadering van zorg? Wij zoeken collega’s die zich graag laten uitdagen om de cliënt centraal te stellen in alles wat we doen. Bekijk de actuele vacatures op onze vacaturewebsite.

Bekijk onze vacatures