Lerend Verantwoorden

Lerend Verantwoorden

Binnen Humanitas DMH werken we vanuit de ‘bedoeling’. We noemen dat: Bram (daarmee bedoelen we; de cliënt, medewerker én verwant) voelt zich gelukkig en doet ertoe. Om ook echt goede zorg te kunnen bieden, is het nodig dat we bepaalde informatie registreren. Het is helaas zo dat de administratieve lasten van de medewerkers de afgelopen jaren erg groot zijn geworden. Hierdoor kunnen medewerkers hun werk minder goed doen, hebben zij minder werkplezier en ontvangen de cliënten minder goede zorg. Dit vinden we bij Humanitas DMH kwalijk.

Daarom hebben we het programma Lerend Verantwoorden opgezet. Dit programma biedt medewerkers de kans om met hun ideeën over het verlagen van de administratieve lasten aan de slag te gaan. Zij mogen zelf projecten bedenken die helpen om de administratieve lasten te verlagen en mogen deze projecten zelf efficiënt en snel uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat we ons vooral bezighouden met projecten die helpen voor medewerkers op de werkvloer én het zorgt voor eigenaarschap.

Het Lerend Verantwoorden zorgt er ook voor dat we ons lerend vermogen vergroten. We durven vaker de vraag te stellen: ‘waarom doen we dit eigenlijk?’ en ‘kan dit niet anders?’. Teams en medewerkers krijgen de ruimte om zelf aan de slag te gaan met verbeterprojecten. Zo heb je het gevoel dat je nuttig bezig bent én wordt het werk leuker.

Voorbeelden van verbeterprojecten
– We hebben ons cliëntervaringsonderzoek geïntegreerd in ons ECD. Ook hebben we vragenlijsten op maat, zodat iedere zorgsoort vragen krijgt die daarbij aansluit. Zo ervaren de medewerkers weinig tot geen extra werk. Ook zijn we zelf eigenaar van de data waardoor we deze kunnen omvormen tot leerinformatie voor onze teams in het land.

– Van controle-informatie naar leer-informatie; de informatie die we voorheen opvroegen bij een interne audit is nu gedigitaliseerd. Hierdoor is de informatie via een dashboard beschikbaar in onze teams. Medewerkers zien dus laagdrempelig hoe zij kunnen verbeteren. Denk hierbij aan informatie over de compleetheid van cliëntdossiers en het methodisch werken. Zo stellen we teams in staat om te leren én scheelt het heel veel invultijd en dus irritatie.

– We ontwikkelen een nieuwe manier om te rapporteren. Door dit kader is het voor medewerkers duidelijker wat zij wel en ook juist niet opschrijven. Dit scheelt veel tijd én levert ons veel informatie op aan de hand waarvan we onze kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

– We gaan een pilot uitvoeren samen met gemeenten om te onderzoeken hoe we de vertrouwensrelatie kunnen verbeteren. Teams merken dat het met de vele personeelswisselingen (ook extern) lastig is om een goede vertrouwensrelatie op te bouwen. Hierdoor moeten onze medewerkers steeds opnieuw veel informatie aanleveren om aan te tonen dat ze weten waar ze het over hebben. Dit kost veel kostbare tijd.

Uiteindelijk willen we onze omgeving laten meekijken. Denk hierbij aan zorgkantoren, gemeenten, justitie, verwanten, collega-zorgaanbieders, etc. Als wij als Humanitas DMH inzichtelijk hebben hoe wij onszelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen, dan kunnen we onze omgeving overtuigen om ook op deze manier te werken. Uiteindelijk werken we immers met elkaar aan hetzelfde doel; zo goed mogelijk zorg leveren.

Humanitas DMH is ook aangesloten bij Vernieuwend Verantwoorden. Dit is een experiment van de NZa, in opdracht van het ministerie van VWS. Het biedt ons de mogelijkheid om samen met systeempartijen (zorgkantoren, NZa, Zorginstituut, VWS, accountants) te onderzoeken hoe wij als zorgaanbieders meer kunnen luisteren naar onze eigen zorgmedewerkers. Lerend Verantwoorden is de interne variant van Vernieuwend Verantwoorden.

Meer weten over Lerend Verantwoorden? Neem gerust contact op met Jeffrey van den Berg (programmamanager) of mail naar lerendverantwoorden@humanitas-dmh.nl.