Lerend Verantwoorden

Lerend Verantwoorden

Binnen Humanitas DMH werken we vanuit onze bedoeling: Bram (staat voor iedere cliënt) voelt zich gelukkig en doet ertoe. De monitoring van die kwaliteit van zorg en de verantwoording daarvan moeten vanzelfsprekend ook aansluiten bij de leefwereld van Bram en dus de bedoeling van onze organisatie. In de praktijk zorgt kwaliteitsmonitoring echter nog voor veel administratieve taken, registraties en handelingen die niet écht bijdragen aan de zorg. Daarom is Humanitas DMH gestart met Lerend Verantwoorden.

Door te leren op de plek waar de zorg plaatsvindt – de werkvloer – werken wij aan kwaliteit van onze dienstverlening. De volgende stap is om de (redelijke) verwachtingen van interne en externe betrokkenen hierbij aan te laten sluiten. Binnen Lerend Verantwoorden willen we:
– onze administratieve lasten verlagen
– onze zicht op kwaliteit én lerend vermogen vergroten.

Dit alles om nóg betere dienstverlening te kunnen leveren. Dit doen we door de leefwereld van Bram centraal te zetten. De systeemwereld is hier ondersteunend aan en faciliteert.

Meer weten over Lerend Verantwoorden, neem contact op met lerendverantwoorden@humanitas-dmh.nl.