LACCS methode: ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen

De LACCS methode is een methodiek die we inzetten bij onze cliënten met een EMB (ernstige meervoudige beperking). Deze methode sluit naadloos aan bij onze kernwaarden, en ons streven naar een samenleving waarin een waardevolle plaats is voor iedereen. Het LACCS programma werkt toe naar een zo gelukkig mogelijk leven voor de cliënt met een ernstige meervoudige beperking, in samenwerking met de ouders en andere verwanten. Centraal staan daarbij de mogelijkheden in de cliëntontwikkeling, niet de onmogelijkheden.

Neem contact op

De vijf gebieden van de LACCS methode

LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Orthopedagogen de Geeter en Munsterman, de ontwikkelaars van het LACCS programma, stellen dat voor een goed leven alles op deze gebieden goed voor elkaar moet zijn. Daarbij draait het om vijf menselijke behoeften die we allemaal hebben: een pijnvrij lichaam, goede nachtrust, dingen doen die je leuk vindt, af en toe nieuwe dingen ondernemen, je geliefd, gewaardeerd en begrepen voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. Alle gebieden zijn even belangrijk voor een kwaliteitsvol leven.

Adem
Adem

“Het is voor mij en mijn familie lastig om te polsen hoe Adem zich voelt. Soms is hij in zichzelf gekeerd. We weten dan niet goed hoe hem het beste te benaderen. Adem is in het verleden vaker onderzocht, maar nooit eerder zijn de conclusies vertaald naar zulke concrete handvatten voor ons.”

Ontwikkelingsdenken bij de LACCS methode

De LACCS methodiek heeft een eigen manier om te kijken naar het niveau van de cliënt met een verstandelijke beperking. Deze manier van kijken noemen we het ontwikkelingsdenken. Voor het vaststellen van de ontwikkelingsfase van de cliënt bestaat geen test. Door gesprekken te voeren met andere betrokkenen, zoals ouders, ontdekken we samen in welke ontwikkelingsfase(n) de cliënt zich bevindt.

Sensatiefase

De sensatiefase draait geheel om zintuiglijke sensaties, en het waarnemen en beleven daarvan. Te ruiken, voelen en horen zonder daarbij verwachtingen of gedachten te hebben. Je leeft in het moment, en ervaart dat moment als oké of niet oké.

Klikfase

In de klikfase is er meer dan alleen sensaties. De cliënt verwacht, denkt of weet iets bij deze sensaties. In deze fase is er sprake van gewoonten, de cliënt weet hoe voorwerpen gebruikt kunnen worden of hoe andere mensen kunnen reageren. De cliënt kan in deze fase zaken ‘aan elkaar klikken’, en deze klikjes geven houvast.

Begrijpfase

In de begrijpfase komt er opnieuw een dimensie bij. Bij deze fase horen termen als inzicht en begrijpen. De cliënt weet dat zij gaat zwemmen met de vrijwilliger, maar weet ook waarom dat soms niet door kan gaan, en kan haar gedrag aanpassen aan de situatie. Mensen met een EMB komen niet in deze fase, maar bij cliënten met een lichtere verstandelijke beperking komt het begrip soms enigszins tot bloei.

Andere begeleidingsmethodieken

Contact

Wil je meer weten over de LACCS methodiek ter ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen, en hoe je deze in de praktijk toepast? Onze medewerkers vertellen je er graag alles over.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden