Diagnostiek

Wij kijken altijd naar de mens achter de scores

Diagnostiek Team

Het Diagnostiek Team van Humanitas DMH is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking. Van jong tot oud en van licht tot ernstig (meervoudig) beperkt. Wij kijken altijd naar de mens achter de scores. Zo dragen wij bij aan een beter begrip van de cliënt en zijn of haar omgeving.

Met de resultaten van het diagnostisch onderzoek kunnen begeleiders meteen aan de slag omdat de adviezen handelingsgericht en praktisch zijn. Dat maakt dat we de begeleiding en behandeling van de cliënt beter kunnen afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.

Onze werkwijze

Wij gebruiken onze ervaring in het doen van diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking om medewerking van de cliënt te krijgen. We vinden het belangrijk dat de cliënt de resultaten zo goed mogelijk begrijpt. Daarom passen wij taalgebruik in woord en geschrift aan aan het niveau van de cliënt. Diagnostiek is mogelijk bij alle ontwikkelingsleeftijden.

Onderzoek is altijd meer dan een intelligentietest alleen; de cliënt mag/moet minimaal op zijn gemak gesteld worden. Onze onderzoekers kijken altijd naar de cliënt als mens en brengen zich daarvoor op de hoogte van belangrijke zaken voor de cliënt (eigen verhaal, dossier, informatie ouders/begeleiders). Ons advies is handelingsgericht en geeft handvatten voor behandeling en begeleiding, de mate van ondersteuning, de risico’s voor cliënt en/of omgeving en criteria voor de woon- en werkomgeving.

We weten nu beter hoe Adem informatie verwerkt. Twee opdrachten tegelijk geven is teveel. ‘Doe je schoenen en je jas aan.’ Daarvan raakt hij in de war en dan doet hij juist helemaal niets meer. Of vanaf een afstandje iets naar hem roepen. Het werkt bij Adem beter om eerst fysiek contact te maken en dan te communiceren. Warmte en nabijheid vindt hij prettig.

Broer van Adem

Tarieven

Voor cliënten met een ZorgZwaartePakket zijn er vaak mogelijkheden voor financiering vanuit deze ZZP. Het Diagnostiek Team onderzoekt de mogelijkheden voor financiering via de Zorgverzekeringswet. In dat geval is er een verwijzing van de huisarts nodig en betaalt de zorgverzekering het onderzoek.

Wie kunnen bij ons terecht?

Wij kunnen ingezet worden door gemeenten, wijkteams, verwijzers, collega- instellingen, familie en verwanten van cliënten en cliënten zelf.

Verhalen

Nooit eerder zijn conclusies vertaald naar zulke concrete handvatten

Suleyman
broer van Adem

Lees dit verhaal

Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan: midden in een kroeg!

Diagnostiek team

Lees dit verhaal
Contact

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u iemand aanmelden? Ons Diagnostiek Team helpt u graag verder.

Aanmeldformulier Contact en aanmelden