Behandeling

Ons team van gedragsdeskundigen biedt behandeling gericht op het stabiliseren van het functioneren van de cliënt. Wij ondersteunen de cliënt bij het omgaan met bijkomende problematiek en bij het gebruiken van sociale steun. De behandeling vindt plaats in de eigen leefomgeving en is gericht op het wegnemen van belemmeringen, zodat de cliënt binnen zijn of haar eigen mogelijkheden (weer) in staat is richting te geven aan het eigen leven.

Maatwerk

Wij bieden de cliënt een klimaat op maat, zowel binnen de langdurige zorg als binnen onze ambulante trajecten. Soms vraagt bijkomende problematiek specialistische (kortdurende) behandeling. Humanitas DMH organiseert dit in samenwerking met ketenpartners, zoals GGZ-instellingen of verslavingszorg. Hierbij treedt de gedragsdeskundige op als regisserend behandelaar.

Behandeling Agressie Regulatie op Maat PLUS (ARopMaat-PLUS)

ARopMaat-PLUS is een behandeling voor volwassenen met LVB waarbij sprake is van (ernstige) agressieproblematiek en een matige tot hoge kans op recidive. De behandeling is gericht op het vergroten van de zelfregulatie van cliënten en sluit aan op de specifieke hulpvraag en het recidiverisico. Afhankelijk van wat de cliënt nodig heeft, wordt het programma op maat samengesteld met verschillende optionele modules. Bijvoorbeeld de partner- of netwerkmodule. Verschillende probleemgebieden worden daarbij aangepakt. De behandelaar bezoekt de cliënt wekelijks of tweewekelijks thuis, op het werk of in de PI.