Innoveren doen we samen sneller

Innovaties in de zorg zijn niet meer weg te denken en eerder noodzaak voor een toekomstbestendige zorg. Er komen genoeg uitdagingen op ons af in de zorgsector dus moeten we aan de slag met verschillende vormen van innovatie. Het vraagt van zorgaanbieders een andere aanpak in hoe we zorginnovaties invoeren. Niet langer alleen binnen de eigen organisatie; als zorgaanbieder is het goed om open te staan voor andere organisaties en te leren van elkaars casussen en successen.

Innoveren doen we samen sneller

Succesvol samenwerken in zorginnovaties met andere zorgaanbieders

Inspiratiebijeenkomst Samenwerken in opschaling van de HUME

Donderdag 14 december organiseerden we samen met verschillende gehandicaptenzorgorganisaties en Mentech, bedenker van het slimme sensorsysteem de HUME, een bijeenkomst waarin onze succesvolle samenwerking in het innovatieve opschalingsproject HUME centraal stond.

De HUME is een slimme wearable die signaalgedrag bij cliënten meetbaar kan maken. Afgelopen jaar sloegen wij na de pilotfase samen met Gemiva en Ipse de Bruggen de handen ineen om de HUME in te zetten binnen de eigen organisatie. Daarbij zochten wij ook de samenwerking op met een tweede projectgroep bestaande uit zorgaanbieders Lunet, Severinus, Oro, Sovak en Prisma. Wij leerden van elkaars aanpak in de implementatie van de HUME en wisselden ervaringen met elkaar uit.

 

In aanwezigheid van de aangesloten zorgaanbieders en andere geïnteresseerde zorgpartijen presenteerden we onze ervaringen, tips en resultaten aan elkaar. Mentech nam ons mee in de productontwikkeling van de HUME en stond stil bij het belang van samenwerken tussen gebruikers bij de implementatie. Na de presentatieronde was er gelegenheid tot het stellen van vragen en konden genodigden rondlopen over de informatiemarkt waar de gebruikers meer uitleg gaven over hun zelf gekozen thema rondom de implementatie van de HUME.

Sneller innoveren

Lunet en haar projectgroep hebben vanuit hun samenwerking businesscases opgezet en zijn bezig met een borgingsproces en een beheerafdeling die ook passen op andere innovatieve projecten. Ook is er een tijdspad inzichtelijk gemaakt. Programmamanager Lea de Vries van Lunet benadrukt dat de voorbereidingstijd voor de uitrol van de HUME van 2 maanden eventueel korter kan, mits medewerkers bekend zijn met het product.

Lea de Vries: ‘‘Wij hebben ervaren dat we innovatie kunnen versnellen door samen te werken met andere gebruikers, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Zo kun je na de pilotfase ook sneller opschalen. En zorg organiseer je samen, dus betrek vooral familie en vertegenwoordigers goed bij de inzet van de HUME of andere zorginnovaties zodat ook zij enthousiast worden. En wat ook interessant is: naast de EVB en EMB doelgroep onderzoeken wij hoe we de HUME kunnen inzetten voor mensen met een LVB én medewerkers. Die inzichten kunnen we straks weer delen met andere organisaties.’’

Passend op andere zorginnovaties

Nadat we een aantal pilots hadden gedraaid, hebben we de samenwerking met Gemiva en Ipse de Bruggen opgezocht en ons als doel gesteld om samen op te schalen naar in totaal 30 HUMES. We hebben ervaren hoe waardevol het is om elkaars verschillende aanpakken te volgen en daarvan te leren. Zo bespraken we interne casussen en knelpunten met elkaar en dachten we mee in oplossingen. Met als resultaat dat we een ontwerp gaan maken voor de bredere uitrol binnen de organisatie.

Programmamanager Leora Donk van Humanitas DMH: ‘’Zowel wij als Gemiva en Ipse de Bruggen zaten elk in een andere fase van de implementatie. En natuurlijk verschillen wij als organisaties van elkaar en hadden we allemaal een andere aanpak. Daarom kozen we er als projectgroep voor om regelmatig presentaties te geven aan elkaar zodat we konden leren van elkaars successen en knelpunten. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om een zodanige effectieve samenwerking op te zetten in het delen van kennis en ervaringen, dat je deze werkwijze ook als ontwerp kunt gebruiken voor andere zorginnovaties.’’

Als iets nieuw is, dan moet je er vaak wel hard aan trekken. Hoe eerder je de eerste enthousiaste medewerkers hebt geworven, hoe sneller het zich als een olievlek verspreidt. Steek dus tijd in een goede interne werving én betrek ook in een vroeg stadium verwanten en netwerk van de cliënt.

Enthousiast

Beide projectgroepen concluderen dat het proces van kennismaken en in gebruik nemen van innovatieve zorgoplossingen sneller gaat als medewerkers enthousiast zijn. Als iets nieuw is, dan moet je er vaak wel hard aan trekken. Hoe eerder je de eerste enthousiaste medewerkers hebt geworven, hoe sneller het zich als een olievlek verspreidt. Steek dus tijd in een goede interne werving én betrek ook in een vroeg stadium verwanten en netwerk van de cliënt.

Stimuleren

Samen werken aan een toekomstbestendige zorg is iets wat ons allemaal aangaat en vraagt om een andere manier van werken, samen met collega-zorgaanbieders. Ook andere partijen stimuleren deze werkwijze. Mentech is een voorbeeld van een verbindende organisatie die het gezamenlijk optrekken gedurende de verschillende fases van de implementatie toejuicht. Zo hoeven organisaties het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ook Zorgkantoor CZ stimuleert samenwerking tussen zorgaanbieders. Op voorwaarde dat we samenwerken met andere zorgaanbieders en van elkaar leren, kwamen we in aanmerking voor een transitievergoeding voor de opschaling van de HUME. Kortom: Het was een succesvolle bijeenkomst en het smaakt naar meer!