Marc Bindels tijdelijk bestuurder bij Humanitas DMH

Met het afscheid van Frank van der Linden per 1 februari a.s. als bestuurder van Humanitas DMH, heeft de Raad van Toezicht de procedure om een opvolger voor hem te vinden in gang gezet. Om deze tijd te overbruggen verwelkomt Humanitas DMH de heer Marc Bindels met ingang van 31 januari als interim bestuurder.

Marc Bindels tijdelijk bestuurder bij Humanitas DMH

De komende maanden neemt hij alle formele taken van bestuurder op zich en leidt hij de organisatie. Onze strategie en de begroting van 2023 zijn daarbij het uitgangspunt. Voorop staat de voortzetting van goede, menslievende zorg en ondersteuning voor onze cliƫnten en hun verwanten. Maar ook wordt blijvende aandacht gegeven aan werkgeluk, vitaliteit, een verbeterde inzetbaarheid en het behouden en werven van nieuwe medewerkers.

Marc Bindels is een ervaren bestuurder die onder andere bestuurlijk actief is geweest voor de gehandicaptenzorgorganisaties S&L Zorg, Amarant, Zuidwester en Cello. Hij denkt in overleg met de Raad van Toezicht en het MT graag mee over toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen en kansen voor Humanitas DMH.