Visie op Wonen 'Bram voelt zich thuis'

Wonen is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Humanitas DMH. Heel veel mensen hebben hun thuis bij ons. In 2022 woonden 812 van de 3000 cliënten van HDMH in een van de woonvoorzieningen. We willen graag dat zij zich daar gelukkig voelen. Nu en in de toekomst. Als ze gezond zijn, als het minder goed met ze gaat en als ze ouder worden. Maar hoe doen we dat? En wat is daarbij belangrijk?

Visie op Wonen 'Bram voelt zich thuis'

De afgelopen jaren zijn we daarom in gesprek geweest met al onze Brammen, verwanten en medewerkers om te vragen wat ‘je thuis voelen’ betekent. We hebben samen het zelf ontwikkelde ‘Wonopoly’ gespeeld, getekend, gefilmd en opgeschreven dat ergens wonen gezelligheid betekent. Dat bezoekers eerst aanbellen. Dat je zelf afspraken maakt en dat je meedoet aan activiteiten in de buurt. Als je dat wilt tenminste. Dat en nog veel meer. Hoe onze cliënten wonen en welke zorg en/of begeleiding zij ontvangen is volop in ontwikkeling.

Visie op Wonen
Om die reden schreven we de visie “Bram voelt zich thuis”, samen met onze belangrijkste betrokkenen. We spraken veelvuldig met Bram; de cliënt, de verwant en de medewerker. Daarnaast overlegden we met externe experts om zicht te krijgen op trends en ontwikkelingen. We onderzochten vragen als Wat is de basis van het wonen nu en in de komende jaren bij HDMH? Welke speerpunten hebben wij en welke ontwikkelingen zien wij in de wereld om ons heen? Waarin zijn we goed, waarin willen we uitblinken en welke verbeterpunten zien we?

Wonopoly
Door middel van diverse hulpmiddelen is de Visie op Wonen onder de aandacht gebracht bij medewerkers, cliënten en verwanten. De visie werd besproken in de teamvergaderingen, er werden waaiers en posters met de visie onder de woonlocaties verspreid. Daarnaast ontwikkelden we ons eigen spel: Wonopoly. Met Wonopoly komen we met elkaar op een speelse manier in gesprek over het Wonen bij HDMH. Zo zijn alle woonlocaties op het spelbord te koop en zijn er speciale ‘Praatjesmakers’ kaarten ontwikkeld met stellingen uit de Visie op Wonen.

Wonopoly spel

De thema’s zijn uitgewerkt in een Visie op Wonen waaier, deze hebben we vanuit de cliënt geschreven. De waaiers zijn een mooi middel gebleken om het gesprek over wonen te blijven voeren.

Kompas
De Visie op Wonen is een kompas, een hulpmiddel om meer lokale acties en ambities in te richten en het geeft ons richting in het maken van keuzes op het gebied van wonen. De visie zal onder de aandacht worden gehouden binnen de organisatie, onderdeel worden van onze landelijke inwerkactiviteiten en we blijven onderling kennis uitwisselen om te leren en te inspireren.