Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Clientvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

  • De cliëntvertrouwenspersoon-Wzd helpt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Humanitas DMH biedt altijd vrijwillige zorg, en alleen onvrijwillige zorg als het echt niet anders kan. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de cliënt (of zijn vertegenwoordiger) zich verzet. Onvrijwillige zorg leveren we alleen als er echt geen andere oplossing is en alleen als dat het beste is voor de cliënt. Deze zorg is dan nodig voor de veiligheid van de cliënt en/of zijn omgeving. Met onvrijwillige zorg wordt ernstig nadeel voor de client of anderen voorkomen.
  • Onvrijwillige zorg kan over alles gaan. Over begeleiding, verzorging, behandeling en over hoe mensen met je omgaan. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt wat en niet mag bij onvrijwillige zorg.
  • De wet regelt ook dat er een cliëntvertrouwenspersoon-Wzd is voor iedereen die te maken krijgt met onvrijwillige zorg.
  • De cliëntvertrouwenspersoon-Wzd is onafhankelijk (niet in dienst van Humanitas DMH) en werkt naast de ‘normale’ cliëntvertrouwenspersoon.
  • De cliëntvertrouwenspersoon-Wzd ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.
  • Deze cliëntvertrouwenspersoon werkt naast de ‘normale’ cliëntvertrouwenspersoon.

Een overzicht van de cliëntvertrouwenspersonen-Wzd:

Regio Noord

Aafke van Staveren – Zorgbelang
Riet Elshof – LSR
Nienke de Kreij – Quasir

Regio Midden

Yasmina Youjil – Zorgstem
Peter van de Laar – Zorgstem
Irene Nobbe – Zorgstem
Erlinde Verveer – Zorgstem
Wim Klein Nagervoort – Zorgstem
Renuka Jagan – Zorgstem
Esther Hof – Zorgstem
Maya Boer – Zorgbelang
Inge Prins – Zorgbelang
Sabrina Scalzatto – Zorgbelang

Regio Zuid

Marijke Mulder – LSR
Nazme van Belle – Zorgbelang
Ibolika Cicilia – Zorgbelang
Ingrid van Knegsel – Zorgbelang
Antje Walhout – LSR
Ine van Doornmalen – LSR