Geert Grootestraat Zwolle

Dé plek voor jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid

Het Geert Groote complex is dé plek voor jongvolwassenen voor wie de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is, maar wel graag in een eigen studio willen wonen. Zij krijgen begeleiding op weg naar zelfstandigheid. De bewoners staan graag in verbinding met de andere jongeren die in het complex wonen.

Mix van bewoners met en zonder begeleiding
Twaalf studio’s zijn bestemd voor bewoners zonder begeleidingsvraag. Zij tonen zich betrokken buren. Ze doen mee aan de gezamenlijke activiteiten of initiëren die, houden een sociaal oogje in het zeil en helpen af en toe een handje. Vier studio’s zijn voor de zogenoemde gangoudsten: zij houden de algehele sfeer in de gaten, spreken bewoners op een positieve manier aan op gedrag en wederkerigheid en ze zorgen dat er activiteiten en sociale verbondenheid tussen de verschillende doelgroepen ontstaan.

Het wonen in het complex zal voor velen een (nieuwe) stap zijn op de woningladder. Voor de meeste jongeren geldt dat zij op een zeker moment, als zij er klaar voor zijn, zullen uitstromen. Het complex is voor hen een ideale oefenplek. Voor enkele jongeren zal de woonstudio met begeleiding het hoogst haalbare zijn. Voor alle jongeren biedt het Geert Groote complex een veilige setting van sociale verbondenheid en nabijheid. De sociale verbondenheid wordt positief beïnvloed door de te ontwikkelen activiteiten, maar ook doordat bewoners makkelijker elkaar om hulp zullen vragen dan in een meer reguliere setting.

Begeleiding en samenwerking verschillende zorgpartijen

De zorgpartijen leveren de begeleiding op de locatie op basis van individuele beschikkingen, met oog voor hun mogelijkheden om deel te nemen en bij te dragen aan de gezamenlijke activiteiten. Doordat hier zo’n 50 mensen met een hulpvraag wonen, zal er veel nabijheid ontstaan. Zorgpartijen hebben afgesproken dat zij die nabijheid ook vorm willen geven door er voor elkaars cliënten te zijn, voor zover dat passend is. Zo hoeft een probleem niet te blijven liggen, maar kan direct worden opgepakt. Uiteindelijk willen we toewerken naar minder formele begeleiding door die nabijheid en de sociale verbondenheid in het complex.

Voor wie?

  • Voor jonge mensen vanaf 17 jaar met een licht verstandelijke beperking
  • Met indicatie WLZ, WMO, Forensische zorg.
  • Je vindt sociaal contact met buren, bewoners en begeleiders belangrijk
  • Goede ambulante begeleiding met bereikbaarheidsdienst en ondersteuning met eigen regie

Locatievoorzieningen

  • 14 kleine, zelfstandige studio’s van ruim 19 m2, met eigen keuken, badkamer en toilet
  • Voldoet aan normen huursubsidie
  • Gemeenschappelijke ontmoetingsruimte
  • Geheel vernieuwd complex in een mooie, groene omgeving