Homerun Amersfoort

Samen werken aan een gelukkiger leven

Voor (jong)volwassenen met een LVB is de wereld complex en ontoegankelijk. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze gemakkelijker in valkuilen stappen die tot problemen leiden, zoals verslaving, schulden en criminaliteit. Een leven dat ze zelf ook niet voor ogen hebben.

Ondersteuning op maat

Eén vaste begeleider kijkt samen met de cliënt wat er nodig is om weer grip op het leven te krijgen. De cliënt doorloopt een afgebakend traject van een paar jaar, dat bestaat uit vier stappen (de honken). Dit traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Wij staan naast de cliënt en bedenken samen doelen waaraan stap voor stap gewerkt gaat worden, zodat ze weer grip op hun leven krijgen. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk of dagbesteding, of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. De stappen die we in een traject zetten, zijn de 4 honken om een Homerun te slaan. Dankzij Homerun én hun eigen inzet doen zij weer snel positiever mee in de samenleving.

Schakel tussen ketenpartners

Daarnaast zijn we de schakel tussen de verschillende ketenpartners. Deze proberen we om de cliënt heen samen te brengen. Zodat de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar wordt afgestemd.

Homerun voelt niet als hulpverlening. Ik voel me ook geen patiënt of zoiets. Ze praten niet op een betweterige manier. Ze luisteren eerst gewoon en pas dan gaan ze kijken hoe het verder moet.

Patrick
Cliënt Homerun

Intensieve gezinsbegeleiding

Wij bieden intensieve gezinsbegeleiding als er sprake is van een licht verstandelijke beperking van één of meer gezinsleden. Deze gezinnen blijken extra kwetsbaar en hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden. De opvoeding van kinderen kan dan zorgelijk zijn. Reguliere opvoedondersteuning en -begeleiding sluit vaak onvoldoende aan bij de mogelijkheden van deze gezinnen. Met ons traject voor intensieve gezinsbegeleiding werken we samen met de ouder(s) aan hun zelfredzaamheid. Zo voorkomen we ernstige problemen en vergroten we de veiligheid en ontwikkelingskansen van de kinderen.

Vaste dingen waar mijn begeleider Karina en ik aan werken zijn de administratie, het contact met andere instanties en vragen over de kinderen. Karina gaat ook mee naar de tandarts, het consultatiebureau, naar de woningbouw. Ik kan het op zich wel zelf, maar het is gewoon fijn als ze erbij is voor als ik iets niet goed begrijp.

Natasha
Moeder van twee dochters

Activiteiten

Met en voor de cliënten die we begeleiden worden regelmatig activiteiten georganiseerd zoals:

  • Eetclub: elke woensdagavond
  • Fietszaterdag: een keer per maand
  • Lobbesavond: elke derde donderdag van de maand ontmoeten cliënten, begeleiders en vrijwilligers elkaar in café Lobbes in Amersfoort.
  • Kookclub: elke tweede dinsdag van de maand koken met kookliefhebbers.

Verwijsindex regio Eemland

Homerun Amersfoort werkt met de verwijsindex regio Eemland. In de verwijsindex vermelden professionals dat zij betrokken zijn bij een kind/jongere van 0 tot 23 jaar, met als doel betrokken professionals rond een gezin met elkaar in contact te brengen voor de best passende ondersteuning.