Leidinggeven doen we door ruimte en aandacht te geven en medewerkers kansen te bieden

Elke dag is anders voor mij. Zo heb ik overleggen met de HR-adviseurs, zit ik met mijn collega MT-leden om tafel en voer ik gesprekken met andere organisaties. Ik houd mij bezig met onderwerpen op het snijvlak van organisatie-ontwikkeling, communicatie en kwaliteit.

Humanitas DMH is voor mij een organisatie waar mensen werken die pro-actief zijn en kritische vragen stellen. Je mag bij ons je eigen inbreng hebben en tegelijkertijd wordt er van je verwacht dat je open staat voor anderen. Goed kunnen luisteren, vragen stellen en nieuwsgierig zijn vinden we belangrijk. Leiding geven doen we door ruimte en aandacht te geven en medewerkers kansen te bieden.

Het allerleukste aan mijn werk is het werken met anderen aan de groei en verbetering van de organisatie.

Werken bij Humanitas DMH is voor mij nooit saai. Telkens word ik door collega’s uitgedaagd om mee te denken en vooral te doen! Mijn kwaliteiten worden optimaal benut. Ik mag mijn ideeën inbrengen en uitvoeren. Het allerleukste aan mijn werk is het werken met anderen aan de groei en verbetering van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het maken van een opleidingstraject voor Homerun, het meedenken over arbeidsmarkt-communicatie en het verbeteren van de kwaliteit.

We besteden veel aandacht aan het binden en boeien van medewerkers.

Bij Humanitas DMH vinden we het heel belangrijk dat onze mensen zich gelukkig voelen en ertoe doen. Daarom besteden we ook veel aandacht aan het binden en boeien van medewerkers. In alles wat ik doe, doe ik mijn best om een steentje bij te dragen aan het geluksgevoel van cliënten en medewerkers. En dat doe ik met veel plezier.

Bekijk onze vacatures