Wachttijden

Wij proberen de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Dat lukt niet altijd en is per situatie, locatie en per regio verschillend. We laten de cliënt en tussenpersoon weten wat de wachttijd is en of er andere oplossingen zijn.

Afspraken over wachttijden

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid hebben afspraken gemaakt over de wachttijden. Die afspraken heten de Treeknormen. Humanitas DMH volgt waar mogelijk deze normen. Soms is de wachttijd voor verblijf toch langer dan de norm, bijvoorbeeld omdat er geen open plaatsen binnen een wooneenheid is. Daarover informeren wij de cliënt en tussenpersoon tijdig.

Overbruggingszorg

Wachttijd is de tijd vanaf de datum van afgifte van de indicatie tot de datum dat de dienstverlening start. Soms is wachten niet mogelijk, bijvoorbeeld bij een risico op gezondheidsschade. Dan kijkt Humanitas DMH naar overbruggingszorg. Deze vorm van zorg wordt (tijdelijk) ingezet om de wachttijd te overbruggen, mits er uitzicht is op plaatsing. De overbruggingszorg komt niet altijd volledig overeen met de zorg die we volgens de indicatie moeten leveren. Overbruggingszorg mag maximaal drie maanden worden ingezet, en alleen als de klant het wil. Soms wordt in overleg met de cliënt en verwanten tijdelijk een plaats gezocht bij een collega-instelling.

Contact en aanmelden