Een prikkelende woonomgeving

Werkwijze begeleid wonen

Wij geven begeleid wonen inhoud door onze missie en visie waarin onze humanistische kernwaarden centraal staan. Wij gaan voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en ieder mens waardevol is. Op basis van ieders mogelijkheden ondersteunen we de cliënt in het maken van eigen keuzes op alle levensgebieden. Daarbij vinden wij partnerschap met cliënten en hun verwanten belangrijk. Dat past bij onze kernwaarden.

Zorg op maat

Binnen onze woonlocaties vind je geen typische groepsbegeleiding. Wij bieden iedere cliënt zorg op maat. Samen met de cliënt en de ouders en verwanten kijken we naar wat de cliënt nodig heeft én ook naar wat hij of zij zelf kan. Met elkaar zorgen we ervoor dat cliënten een zo fijn mogelijk leven in onze woonlocaties hebben. We zijn steeds op zoek naar verbeteringen in de zorg voor onze cliënten. Innovatieve methoden en producten kunnen daarbij helpen.

CRDL

Op locaties wordt steeds meer gewerkt met de CRDL. Een interactief instrument dat de aanraking tussen mensen vertaalt in geluid. Hierdoor kunnen onze bewoners die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, waardevolle contactmomenten ervaren met hun familie en verzorgers.

De CRDL maakt herkenbare geluiden die veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt. De interactie begint wanneer twee gebruikers ieder een hand op het instrument plaatsen en een circuit vormen door elkaar aan te raken. Collega’s vinden het een zeer waardevol instrument.

Meer over de CRDL

LACCS methode

Met onze EMB cliënten werken we volgens de LACCS methode. Deze methode sluit naadloos aan op onze kernwaarden, want het werkt naar een zo gelukkig mogelijk leven van de EMB cliënt toe in samenwerking met de ouders en verwanten. Daarbij kijken we naar de mogelijke ontwikkeling van de cliënt en niet naar de onmogelijkheden.

De ontwikkelaars van LACCS, orthopedagogen de Geeter en Munsterman, zeggen dat – voor een goed leven – alles op vijf gebieden goed voor elkaar moet zijn. Deze vijf gebieden gaan over de menselijke behoeften die jij en wij ook hebben: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. Alle LACCS-gebieden zijn even belangrijk.

Lichamelijk welzijn
Alertheid
Contact
Communicatie
Stimulerende tijdsbesteding  

De LACCS methode heeft een eigen manier om naar het niveau van een cliënt te kijken: het ontwikkelingsdenken.

Ontwikkelingsfasen

In de sensatiefase draait alles om zintuiglijke sensaties. Om het waarnemen en beleven ervan. Je voelt, ruikt of hoort iets, zonder dat je daar verwachtingen of gedachten bij hebt. Je zit in het moment. Je ervaart of het oké is of niet.

In de klikfase is er méér. Je verwacht, denkt of weet er iets bij. Dit is de fase waarin je gewoonten kent en leert, leert hoe voorwerpen worden gebruikt of leert hoe andere mensen reageren. Je klikt allerlei zaken aan elkaar. Klikjes geven houvast, iemand weet (een beetje) wat hij kan verwachten.

In de begrijpfase komt er een dimensie bij. Je weet dat je gaat zwemmen met de vrijwilliger. Je weet óók waarom dat op sommige dagen niet door kan gaan. Dat geeft, op een hoger niveau, houvast. Termen als inzicht en begrijpen passen goed bij deze fase. Je kunt je gedrag aanpassen aan de situatie. Mensen met EVMB komen niet in deze fase. Bij mensen met een lichtere verstandelijke beperking kan het begrip wel enigszins tot bloei komen.

Er bestaat geen test om vast te stellen in welke ontwikkelingsfase iemand zit. Daarom worden er zogenoemde ontwikkelingsfasen-gesprekken gevoerd met andere betrokkenen, zoals de ouders. Samen ontdekken we in welke ontwikkelingsfase(n) de cliënt zit.

Meer over de laccs methode

Werken bij Humanitas DMH

Voel jij je aangesproken door onze mensgerichte benadering van zorg? Wij zoeken collega’s die zich graag laten uitdagen om de cliënt centraal te stellen in alles wat we doen. Bekijk de actuele vacatures op onze vacaturewebsite.

Aanmeldformulier Bekijk onze vacatures