Eenvoudige stad

Een toegankelijke samenleving voor iedereen

Onze samenleving wordt steeds complexer. Veel zaken moeten tegenwoordig online geregeld worden. Regelingen en procedures zijn vaak ingewikkeld waardoor de toegang tot instanties of het aanvragen van hulp hoogdrempelig is. Wij zien een groeiende groep mensen die hun weg niet meer kunnen vinden in onze maatschappij. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychiatrische problematiek komen daardoor niet meer goed mee en raken de grip op hun leven kwijt. Zij voelen zich niet begrepen, vertonen vaak moeilijk verstaanbaar gedrag en vallen zo buiten de samenleving.

Trainingen voor professionals

Hoe kunnen we deze groep mee laten doen? Met de Eenvoudige stad van Humanitas DMH willen we onze samenleving toegankelijk maken voor iedereen. Zonder dat daar de tussenkomst van een zorgorganisatie bij nodig is. Wat we nu zien is dat problemen zich al langere tijd hebben opgestapeld, complex en onoverzichtelijk zijn waardoor de zorg ingeschakeld wordt. De Eenvoudige stad biedt trainingen die professionals helpen hun dagelijkse praktijk eenvoudiger en toegankelijker te maken als het gaat om het voeren van gesprekken, het bieden van (online) informatie en het opstellen van formulieren. Zodat mensen met een LVB of psychiatrische problematiek zelf hun (toegang tot) inkomen, daginvulling of woonruimte kunnen regelen en zo kunnen bijdragen aan de wijk, de stad en de maatschappij. Dan is er écht sprake van inclusie.

Uit de praktijk

De 21-jarige Boaz woont bij zijn ouders. Het lukt hem niet om werk te vinden. Hij is twee jaar geleden gestopt met zijn opleiding op het ROC. Boaz heeft een klantmanager, Rachida, toegewezen gekregen vanuit afdeling Werk, Participatie en Inkomen. Boaz kan niet goed met haar overweg. Hij vindt haar irritant, want ze blijft maar praten terwijl ze iets typt op de computer. Laatst is hij zo boos geworden op Rachida dat hij haar heeft uitgescholden en is weggelopen. Daarbij heeft hij een stoel hard omgeduwd. Inmiddels is zijn uitkering stopgezet. Hij begrijpt niet waarom. De rekeningen lopen op en de eerste schulden bij de zorgverzekeraar en telefoonprovider zijn een feit.

Onze trainers

Onze trainers zijn professionals van Humanitas DMH. Naast hun ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen, zijn zij als zorgprofessional expert in het begeleiden van mensen met een LVB of psychiatrische problematiek. Wij willen onze kennis en inzichten delen op de plekken waar het toe doet: gemeenten, schuldhulpverleners, woningcorporaties, justitie en bedrijfsleven. Wij helpen hen de verbinding te leggen tussen de burger en de professional en tussen systemen en mensen door rekening te houden met de mogelijkheden en vaardigheden van deze doelgroep.

Wij kunnen de trend keren

”Wij zien dat mensen met een LVB of psychiatrische problematiek sneller en dieper in de problemen raken door de eisen die de samenleving aan hen stelt. Ze haken af en raken zo nog verder achterop. Wij geloven dat we de trend van deze groeiende groep kunnen keren. Met de Eenvoudige stad richten we ons op het toegankelijker maken van maatschappelijke instanties. Want als we de complexe omgeving waarin we ons dikwijls bevinden kunnen vereenvoudigen, dan kunnen zij gewoon weer meedoen. Daar dragen wij graag aan bij.”

Steffie Coumans
Manager Humanitas DMH

Voor wie?

Wij verzorgen trainingen en workshops voor:
– Gemeenten
– Woningcorporaties
– Justitie
– Onderwijs
– Zorgorganisaties
– Overheidsinstanties zoals het UWV
– Bedrijfsleven

Wilt u samen met ons werken aan een inclusieve samenleving? Dan komen we graag met u in contact om de mogelijkheden te verkennen.

Uit de praktijk

Ik wilde Boaz helpen, maar voor mij leek het erop dat Boaz niet geholpen wilde worden.

Rachida
Klantmanager Werk, Participatie en Inkomen

Lees dit verhaal

Neem contact op met een van onze adviseurs

Wilt u meer weten over onze trainingen? Of wilt u bijdragen aan deze maatschappelijke opdracht en met ons in gesprek om samen vorm te geven aan de Eenvoudige stad?
Neem dan contact op met Steffie Coumans: T 06 – 25 76 67 60, E steffie.coumans@humanitas-dmh.nl of Eric Walraven: T 06 – 40 24 00 43, E eric.walraven@humanitas-dmh.nl.