Wonen

Begeleid wonen

Het allerliefste wonen we thuis in onze vertrouwde omgeving, maar voor sommige mensen is dat niet mogelijk. Voor wie niet thuis kan blijven wonen, bieden wij begeleid wonen aan. Dat betekent dat cliënten in één van de huizen van Humanitas DMH wonen. Dat kan een woning zijn waar meerdere cliënten tegelijk wonen, maar ook een appartement waar iemand die dat kan alleen woont. Mensen worden begeleid in het dagelijks leven. Cliënten leren om te gaan met andere mensen, problemen op te lossen, voor zichzelf op te komen en dagelijkse taken te bedenken. Bekijk op onze locatiepagina onze woonlocaties.

Homerunhuis

Sommige mensen zijn beter af met het volgen van een intensieve training in een Homerunhuis. Zij krijgen daar begeleiding en worden getraind om structuur in hun leven te krijgen en te houden. De bewoners hebben dagbesteding, werk of zitten op school.

Download hier de informatie over het Humanitas DMH servicepakket. Hierin leest u wat de cliënt betaalt en wat Humanitas DMH betaalt.

Eigen bijdrage

Voor zorg vanuit de WMO en Wlz betaalt de cliënt een eigen bijdrage aan het CAK. Humanitas DMH informeert haar cliënten over de eigen bijdrage en rekent deze samen met de cliënt uit. Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK kunt u de eigen bijdrage snel en eenvoudig berekenen. Ga naar de website van het CAK.