Dagbesteding Barendrecht WAC II

Een aantal bewoners krijgt regelmatig visite van familie. Met wie ze met mooi weer lekker in de tuin of op het terras gaan zitten.

LACCS-programma

Op WAC II werken we vanuit het LACCS-programma. Dit is ons kader en geeft richting aan de begeleiding die we bieden. Het gaat om het goede leven van de cliënt en we werken daaraan vanuit 5 gebieden (Lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie, stimulerende tijdsbesteding). Omdat dit een dagbestedingslocatie is, zou je misschien denken dat we ons alleen richten op  het gebied van stimulerende tijdsbesteding. Dat is echter niet het geval. Alle vijf de gebieden zijn belangrijk en beïnvloeden elkaar. Op het moment dat een cliënt niet alert genoeg is of op het moment dat er geen contact is met een begeleider, zal hij minder stimulerende tijdsbesteding ervaren. Goed naar de cliënten kijken en afstemmen op waar hij op dat moment behoefte aan heeft, is de kunst. Klik hier voor meer informatie over het LACCS-programma.

Groepen

Er zijn momenteel vijf groepen en de cliënten waaraan we dagbesteding verlenen varieert van sensatiefase tot klikfase. Dat betekent dat de ene cliënt verwachtingen heeft bij de dingen om hem heen en wat zelfstandiger activiteiten kan doen (klikfase), terwijl de andere cliënt geen verwachtingen heeft en afhankelijk is van de begeleider om hem of haar te prikkelen en te activeren. Dat betekent klein moeten kijken naar de signalen die de cliënten geven om daar vervolgens zo goed mogelijk bij aan te sluiten in de aangeboden activiteiten en materialen.

Werkwijze en activiteiten

Op WAC II zijn we bezig om, naast het LACCS-programma, op iedere groep een passende methodiek te gebruiken. Dit geeft richting en houvast in de soort activiteiten die gedaan worden.

Er werkt een enthousiast team van begeleiders die iedere dag hun uiterste best doen om het verschil voor hun cliënt te maken. Dat is soms een zoektocht, maar met elkaar komen we steeds een stapje verder.

Lichamelijk welzijn

Lichamelijk welzijn

'Ik word intensief uitgedaagd en ik kan mijn energie kwijt. Daarnaast leer ik lopen, zwemmen en balspellen.'

Alertheid

Alertheid

'Doordat ik goed word voorbereid op veranderingen, kan ik deze positief opvangen. Ik ben mij bewust van de dagstructuur, zowel op de woning als op de dagbesteding.'

Contact

Contact

'Elkaar begrijpen is belangrijk. Zodra de begeleider mij begrijpt, sta ik sneller open voor contact en kan ik dit ook beter aanhouden.​'

Communicatie

Communicatie

'Ik begrijp steeds meer woorden en ik leer deze ook uit te spreken. Ook kan ik communiceren met mijn lichaam. Wanneer ik contact wil, kan ik dit uitbeelden.'

Stimulerende tijdsbesteding

Stimulerende tijdsbesteding

'Zowel op de woning als op de dagbesteding, leer ik meer begrip en inzicht te krijgen in mijn dagprogramma. Ik word uitgedaagd op niveau en diversiteit. Maar ook aan ontspanning is geen gebrek.'

Contact

We vertellen u graag meer over onze vormen van dagbesteding en dienstverlening. Neem direct contact op met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via het Centraal Clientservice Bureau.

Aanmeldformulier Contactgegevens Centraal Cliëntservice Bureau