Font Size NormalFont Size LargerFont Size Largest

Zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking

  • We zijn een landelijk werkende organisatie en bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Bij ons werken zo’n 1100 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2400 cliënten. We hebben zo’n 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.
  • De cliënten van Humanitas DMH zijn divers, zo ook het type dienstverlening. Uitgangspunt is steeds dat cliënten medezeggenschap hebben, de regie houden op hun eigen leven en dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben. Onze missie, visie en Humanitas kernwaarden zijn hier > te vinden
  • We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Kijk hier >

Locaties Lokatiekaart Humanitas DMH 200

Onze locaties kunt u hier > vinden.

U kunt ook de locatiekaart > > aanklikken.Nieuws

Benoeming 5e lid Raad van Toezicht

Op 17 juli is mevrouw A. Schippers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Humanitas DMH.
Sinds 2009 is Alice P. Schippers (1967), PhD (sociale wetenschappen) algemeen directeur van Disability Studies in Nederland en initiator van de bijzondere leerstoel Disability Studies aan de VU te Amsterdam.

Lees hier verder

Nieuws voor cliënten