Font Size NormalFont Size LargerFont Size Largest

Zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking

  • We zijn een landelijk werkende organisatie en bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Bij ons werken zo’n 1100 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2400 cliënten. We hebben zo’n 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.
  • De cliënten van Humanitas DMH zijn divers, zo ook het type dienstverlening. Uitgangspunt is steeds dat cliënten medezeggenschap hebben, de regie houden op hun eigen leven en dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben. Onze missie, visie en Humanitas kernwaarden zijn hier > te vinden
  • We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Kijk hier >

Locaties Lokatiekaart Humanitas DMH 200

Onze locaties kunt u hier > vinden.

U kunt ook de locatiekaart > > aanklikken.logo En 15225 Met Tekst

Nieuws

Humanitas DMH ISO gecertificeerd

Het Keurmerkinstituut heeft na een intensieve ronde van audits het kwaliteitssysteem gecertificeerd op basis van ISO EN 15224 (beter bekend als ISO voor de Zorg).

We ontvingen complimenten voor het goede werk dat we met z’n allen in korte tijd hebben geleverd. Het kwaliteitssysteem zal een bijdrage leveren om de beoogde zorg van wereldklasse te leveren! Het ISO Certificaat komt in plaats van het HKZ Certificaat.

Nieuws voor cliënten