Font Size NormalFont Size LargerFont Size Largest

Zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking

  • We zijn een landelijk werkende organisatie en bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Bij ons werken zo’n 1100 medewerkers en 250 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2400 cliënten. We hebben zo’n 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.
  • De cliënten van Humanitas DMH zijn divers, zo ook het type dienstverlening. Uitgangspunt is steeds dat cliënten medezeggenschap hebben, de regie houden op hun eigen leven en dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben. Onze missie, visie en Humanitas kernwaarden zijn hier > te vinden
  • We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Kijk hier >

Locaties Lokatiekaart Humanitas DMH 200

Onze locaties kunt u hier > vinden.

U kunt ook de locatiekaart > > aanklikken.

Nieuws

Aanstelling bestuurder

Per 1 april 2014 is Frank Wolterink de nieuwe bestuurder van Humanitas DMH. Hij is door de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van 24 maanden. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad waren bij deze procedure betrokken en hebben vervolgens positief geadviseerd
De heer Wolterink was als interim bestuurder al vanaf 1 november 2013 bij de zorgorganisatie betrokken.

Nieuws voor cliënten

hkz iso 9001 logo