Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Het coronavirus grijpt snel om zich heen en de impact is groot. Als zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking met locaties in bijna heel het land doen wij er alles aan om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van onze cliënten en medewerkers én voor de continuïteit van onze zorg.

Coronavirus: ontwikkelingen en maatregelen

Voorzorgsmaatregelen

Laatste update woensdag 1 april

Wij volgen de landelijke richtlijn van het RIVM of lokale aanwijzingen van de GGD. Daarnaast kijken we naar de constateringen van de WHO (World Health Organization). Op dinsdag 31 maart jl. hebben premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aangekondigd dat alle landelijke corona maatregelen tot en met 28 april van kracht blijven. Dat betekent dat ook Humanitas DMH alle genomen maatregelen tot en met 28 april zal voortzetten.

De situatie waar we nu mee te maken hebben, is een uitzonderlijke situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen en afspraken en daar spreken wij elkaar ook op aan.

Hygiënemaatregelen

 • in elleboog hoesten/niezen
 • regelmatig de handen goed wassen
 • gebruik papieren zakdoekjes
 • geef anderen geen hand
 • een goede hygiëne op locaties en werkplekken
 • houd 1,5 meter afstand van anderen

Deze maatregelen nemen wij landelijk

Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij helaas de volgende maatregelen moeten nemen:

Geen bezoek op woonlocaties.

 • Bezoek van familie, vrijwilligers, vrienden en bekenden van de cliënten op de woonlocaties is tijdelijk niet mogelijk.
 • Bezoek is alleen mogelijk in uiterst dringende gevallen. Bespreek dit met de manager van de locatie. Daarbij geldt dat het bezoek wordt beperkt tot één bezoeker per cliënt.
 • Externe hulpverleners mogen alleen komen als het strikt noodzakelijk is.

Tot en met 28 april zeggen we alle evenementen, bijeenkomsten en overleggen af of vinden deze via telefoon of beeldbellen plaats. Dat geldt voor overleggen over de zorg tussen verwant en cliënt en voor overleggen tussen of met onze medewerkers, cliënten en andere betrokkenen. Afgezegde overleggen/bijeenkomsten halen we niet meer in.

Dagbestedingslocaties sluiten in ieder geval tot en met 28 april. >>Lees hier meer over

Wij begrijpen dat dit voor zowel cliënten als verwanten tot onprettige situaties kan leiden. Er gaat daarom extra aandacht uit naar begeleiden vanuit de principes: gedrag, verzorging, daginvulling en structuur. Met elkaar willen we zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken en de zorg voor onze cliënten goed door blijft gaan.

Voor al onze zorgmedewerkers geldt:
 • Bij klachten van verkoudheid, hoesten in combinatie met koorts: ga niet werken (vastgestelde RIVM-richtlijn voor zorgpersoneel)
 • Dringende oproep vanuit de Rijksoverheid aan zorgmedewerkers: ga voorlopig niet naar het buitenland.
 • Ambulante medewerkers bellen voorafgaand aan hun huisbezoek of cliënt klachten heeft. Zo ja, dan vindt ondersteuning plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).
 • Kantoormedewerkers werken waar het kan zoveel mogelijk thuis en/of gespreid. Alle overleggen en bijeenkomsten vervallen tot en met 28 april en vinden waar mogelijk plaats via contact op afstand (telefonisch of beeldbellen).

Goed voorbereid en samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat u weet dat Humanitas DMH zich goed heeft voorbereid en de actualiteit op de voet volgt. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario’s. Onze locaties en teams in het land kijken waar maatwerk nodig is en maken afspraken over de inzetbaarheid op de locaties. We maken gebruik van elkaars kennis en expertise en we halen de banden aan met collega-instellingen.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg voor onze cliënten en onze medewerkers. Wij beseffen dat we een groot beroep doen op ieders inbreng en begrip om deze situatie zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat doen we samen voor onze cliënten én elkaar.

Voor cliënten


Het coronavirus is het gesprek van de dag en kan voor onze cliënten vragen en zorgen oproepen. Samen zorgen we voor goede hygiënemaatregelen en praten we hierover met cliënten. Ook het herkennen van mogelijke symptomen bij cliënten heeft onze volle aandacht. We hebben de regels van Humanitas DMH in begrijpelijke taal op een rij gezet.
Op de website van Steffie wordt uitgebreid in eenvoudige taal uitgelegd wat het Coronavirus is.
Corona website Steffie

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen over het Coronavirus, kijk dan op de website van het RIVM of bij veel gestelde vragen. Voor andere vragen of overleg, neem contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

>>RIVM Veel gestelde vragen
>>RIVM Actuele informatie
>>VGN Actuele informatie
>>GGD
>>Thuisarts