Actueel

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Daarom zetten wij in op thema’s als vitaliteit, beter wonen, inzicht in de LVB-leefwereld, innovatie en partnerschap. We werken aan verschillende projecten en initiatieven om dit te realiseren.

HUME

Humanitas DMH zet 'de slimme sok' HUME in om de cliënt in korte periode te leren kennen nadat hij 30 jaar thuis heeft gewoond.

Lees hier meer over

Voortgangsbeeld 2022 Humanitas DMH gepubliceerd

Hoe hebben onze cliënten, verwanten en medewerkers het afgelopen jaar onze zorg en ondersteuning ervaren? Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan en bereikt? Je leest, hoort en ziet er alles over in ons nieuwe Voortgangsbeeld met als titel 'Welkom!’ dat vandaag is gepubliceerd.

Lees hier meer over

Karin Pullen nieuwe bestuurder Humanitas DMH

Per 1 september 2023 treedt Karin Pullen aan als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas DMH. Zij volgt Frank van der Linden op, die 1 februari jl. de overstap maakte naar bestuurder van gehandicaptenzorg organisatie Cello.

Lees hier meer over

Marc Bindels tijdelijk bestuurder bij Humanitas DMH

Met het afscheid van Frank van der Linden per 1 februari a.s. als bestuurder van Humanitas DMH, heeft de Raad van Toezicht de procedure om een opvolger voor hem te vinden in gang gezet. Om deze tijd te overbruggen verwelkomt Humanitas DMH de heer Marc Bindels met ingang van 31 januari als interim bestuurder.

Lees hier meer over