Vaccineren tegen corona

Vaccineren tegen het coronavirus is de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. Vaccineren doe je voor elkaar. Voor jezelf én voor de ander. De keuze voor vaccinatie blijft een eigen keuze. Vanuit onze humanistische waarden én als zorgorganisatie vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk cliënten, zorgmedewerkers en verwanten zich laten vaccineren. Zo zorgen we samen voor het verkleinen van de gezondheidsrisico's van onze kwetsbare cliënten en het herstel van ons sociale leven.

Vaccineren tegen corona

Vaccineren: waarom en voor wie zou ik het doen?

Vaccineren tegen het coronavirus is de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. Vanuit onze humanistische waarden én als zorgorganisatie vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk cliënten en zorgmedewerkers zich laten vaccineren.

Eigen keuze

De keuze voor vaccinatie blijft een eigen keuze. Eigen regie over jouw leven, keuzes maken en elkaar niet veroordelen op elkaars keuze zien wij als een belangrijke waarde. Wij vinden het belangrijk een open dialoog te voeren over het keuzeproces om te vaccineren. We willen met elkaar bereiken dat iedereen zich veilig voelt om hierover te praten. Daarbij moet iedereen zijn eigen afwegingen kunnen maken op basis van informatie die volledig en betrouwbaar is.

Voor cliënten

Informeer jezelf en praat erover
Het is logisch als je vragen hebt. Praat over vaccineren met begeleiding, familie, verwanten of vrienden. En stel je vragen aan deskundigen, zoals je huisarts of medisch specialist. Je kan ook bellen naar het landelijke informatienummer van de overheid: 0800-1351.

Meer informatie of vragen

Voor vragen of meer informatie over vaccineren, verwijzen wij naar onderstaande websites. Voor vragen of overleg over uw verwant, neemt u contact op met de manager van de locatie waaraan uw verwant verbonden is. Voor overige vragen kunt u contact opnemen via ons landelijke telefoonnummer 030 – 600 51 70.

Meer weten over onze huidige voorzorgsmaatregelen rondom corona? Lees hier meer>>