Over Humanitas DMH

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee kunt doen.

We doen dit oprecht. In contact van mens tot mens. Met passie en lef.

Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag) is een humanistische zorgorganisatie en ondersteunt in een groot deel van het land mensen met een verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis.

Kernwaarden Humanitas DMH

  • We werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
  • We nemen verantwoordelijkheid voor ons zelf en voor andere mensen.
  • We voelen ons gelijk aan en verbonden met anderen mensen in de samenleving.

nen_15224_smalWij vinden het belangrijk dat mensen met een (verstandelijke) beperking vanuit hun eigen mogelijkheden kunnen en mogen meedoen in de maatschappij, net als alle andere mensen. Wij staan naast mensen met een beperking en leren hen om steeds meer zelf te doen.

Video: de kracht van Humanitas DMH

In de lange termijn strategie is te lezen hoe Humanitas DMH vanuit haar kernwaarden inspeelt op de veranderingen in de zorg en wat daarbij de belangrijkste focus is.

Wat is humanisme?

In het humanisme staat de mens centraal. (Humanus betekent menselijk). Het humanisme is geen godsdienst en het humanisme is niet tegen godsdiensten. Zowel gelovige mensen als niet-gelovige mensen zijn welkom bij Humanitas DMH.

In het humanisme is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Iedereen mag meedoen in de samenleving. Het humanisme gaat ervan uit dat mensen zoveel mogelijk zelf doen. Dat vinden wij belangrijk in de zorg van onze cliënten.

Geschiedenis

In 1983 is de Stichting Humanitas DMH, of de Stichting Humanitas voor Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGz) zoals het toen nog heette, door de Vereniging Humanitas opgericht. Ouders wilden graag geholpen worden door een organisatie die de mens centraal stelde. De kerk en godsdienst waren daarbij minder belangrijk.
Verenging Humanitas is er voor mensen die het niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

Humanistische werkstichtingen

Er zijn landelijk werkende werkstichtingen voortgekomen uit de Vereniging Humanitas. Humanitas DMH vindt het belangrijk om de samenwerking te zoeken met deze stichtingen. Met enige regelmaat vindt op bestuurlijk niveau tussen deze werkstichtingen en de vereniging een geformaliseerd overleg plaats, het Akropolisberaad. Dit heeft als belangrijkste doel elkaar te volgen, waar mogelijk samen te werken en/of elkaar te versterken vanuit de gedeelde humanistische kernwaarden en uitgangspunten. Het Akropolisberaad functioneert als een adviesorgaan van het hoofdbestuur van de Vereniging Humanitas.
Onze collega werkstichtingen zijn:
Stichting Humanitas in Rotterdam;
Stichting Kinderopvang Humanitas in Heerlen;
Stichting Humanitas Financiële Hulpverlening in Purmerend;
Stichting Humanitas Onder Dak  in Hengelo;