Ondersteuning thuis

Homerun

Humanitas DMH helpt mensen tussen de 17 en 35 jaar die begeleiding nodig hebben bij zelfstandig wonen. Dit kunnen mensen met een (licht) verstandelijke beperking zijn, maar ook mensen met een psychiatrische stoornis zoals autisme kunnen bij ons terecht.
Begeleiding bij zelfstandig wonen betekent dat onze begeleiders bij de cliënt thuis komen. De begeleiding leert de cliënt afspraken na te komen, de administratie en het huishouden te doen, en voor zichzelf te zorgen. De zorg wordt afgestemd op de behoefte van de cliënt. Soms heeft iemand meer problemen, zoals schulden of een verslaving aan drugs of alcohol. Onze Homerun methodiek biedt voor deze diversiteit aan problemen een goede oplossing. Er wordt met de cliënt een trajectplan opgesteld. Daarin staan 4 “honken” (doelen) die behaald moeten worden. Als deze doelen behaald zijn, slaat de cliënt een Homerun en kan hij of zij zelfstandiger verder leven.

Waarom Homerun?
Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk om hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden. Zij kunnen niet meekomen op school of werk en zijn vatbaar voor manipulatie. Het onbegrip van de beperking maakt hen kwetsbare mensen. Vanuit haar humanistische kernwaarden helpt Humanitas DMH deze mensen, hoe moeilijk de startsituatie ook is.

Voor wie?
Vooral mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende meervoudige problematiek zijn gebaat bij de Homerun aanpak. Kenmerkend voor deze groep zijn problemen op het gebied van huisvesting, schulden, geweld, overlast, criminaliteit, verslaving en werk. Landelijk heeft Homerun uitstekende resultaten geboekt met LVB tienermoeders, zwerfjongeren en jongeren met een justitiële achtergrond.